Nexans kablar säkerställer säkerheten, prestandan och komforten i Bombardiers Francilien-tåg

25 000 km av Nexans specialkabel för rälsfordon – FLAMEX® – kommer att stödja el-, styr- och dataapplikationerna på de nya pendeltågen som SNCF kör i Paris storstadsområde.

Francilien bombardier 2010-09-21 – Nexans, världsledande inom kabelindustrin, ska leverera cirka 25 000 km avancerad rälsfordonskabel, FLAMEX®, till de 172 Francilien-tåg som Bombardier håller på att tillverka för SNCF, och som Ile-de-France-regionen kommer att driva i Paris.

Tågen på Francilien-linjen (tidigare Nouvelle Automotrice Transilien, NAT), är moderna endäckare – baserade på korta, breda vagnkarosser med bara en dörr på varje sida – som kan transportera lika många människor som dubbeldäckare av samma längd. Francilien-tåget är säkert, effektivt och behöver mindre underhåll. Dessutom erbjuds komfort, reseinformation och underhållning, vilket till stor del blivit möjligt genom Nexans avancerade kabellösningar.

Just nu tillverkas 172 Francilien-tågset: 77 åttavagnståg för rutterna från/till stationen Paris Nord, 55 sjuvagnståg för Saint-Lazare-stationen och 40 åttavagnståg för stationen Paris Est. De första tågen togs i bruk i Paris-regionen i december 2009. 

En utmaning för konstruktörerna

När det gäller konstruktionen av Francilien-konceptet var Bombardier tvungna att uppfylla SNCF:s stränga krav på säkerhet, driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnader. För detta behövde vissa kritiska punkter konstrueras om, exempelvis dörrarna (för att underlätta på- och avstigning och för att undvika störningar), backup-kontroller för att enkelt kunna konfigurera om tågen om det blir fel på någon komponent samt säker dataöverföring mellan tågen och kontrollcentren för en effektiv trafikledning. En modernitet som också ställer större krav på kabelsystemen är det omfattande IP-baserade kommunikationspaketet, med fyra LED-skärmar i varje vagn som visar reseinformation, underhållning och dynamiska ruttkartor. Dessutom kan passagerarna se på digital-TV med ljudet i hörlurar.

FLAMEX® kabellösningar för säkerhet, hög kapacitet och komfort

Francilien-projektet har kunnat använda kablarna i Nexans omfattande serie av kabellösningar – FLAMEX® – bland annat elkablar till elmotorer, högspänningsanslutningar mellan strömavtagare och transformator, lågspänningsel till vagnar, styrkablar, kablage, vagnkopplingar och datakablar genom hela tågsetet för att stödja allt från tågstyrning till övervakning, video och Internet. LFH-kablar (med låg brandrisk) ser till att minimera utvecklingen av giftiga gaser och rök för att öka säkerheten. Alla kablar (inklusive datakablarna) uppfyller SNCF:s senaste klassificeringsstandarder.

Totalt nytänkande i tågens kabelarkitektur

Varje Francilien-tåg har en egen takmonterad luftkonditioneringsenhet och för första gången är uppvärmningen inbyggd i golvet, vilket håller korridoren torr och frigör utrymme under sätena. Denna öppna tåginteriör krävde ett totalt nytänkande och en omkonstruktion av kabelarkitekturen. Till exempel är elskåpen nu placerade i varje ända av tåget i stället för mellan vagnarna. Kablarna är ofta förinstallerade på en stor ram för att enkelt kunna fästas på vagntaket, med förberedda kontakter som kan pluggas in i olika komponenter.

En del i nytänkandet var att använda sig av en värdeanalysmodell för att försäkra sig om att den aktuella ledararean användes optimalt – för att samma servicenivå skulle kunna uppnås med mindre kabel. Stor vikt lades även på standardisering av huvudkabelkanalerna för enklare och effektivare installation.

– Vår framgång i denna viktiga upphandling för de nya Paris-tågen bygger på den tekniska överlägsenheten hos FLAMEX® kabellösningar och vår beprövade kapacitet att erbjuda en totalservice för rälsfordonsprojekt, såsom konstruktion, utveckling, värdeanalyser, tillverkning av stora serier samt varuförsörjning, berättar Stéphane Mortelette, Nexans globala segmentschef för rälsfordon.

– Vi gör det möjligt för Bombardier att utrusta Francilien-tågseten med kablar som är lättare, säkrare, energieffektivare och enklare att underhålla och uppgradera i framtiden.

Nexans kablar kommer att tillveras i tre anläggningar i Frankrike och Tyskland med leveranser fram till 2015.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.