Nexans öppnar ny fabrik i Qatar

Qatar International Cable Company (QICC) är Nexans första
fabrik i en arabisk gulfstat

2010-10-05  – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tagit ett stort steg i sitt joint venture-avtal i Qatar och öppnat Qatar International Cable Company (QICC), som startat produktion i den nya kabelfabriken i Mesaieed Industrial City, omkring 40 km från huvudstaden Doha. Anläggningen sysselsätter mer än 100 personer och förväntas uppnå en affärsvolym om100 miljoner dollar 2011.

Den nya QICC-fabriken är specialiserad på produktion av låg-, mellan- och högspänningskabel för installations- och elnätsmarknaden samt specialkabel för olje- och gasindustrin. Fabriken har i dagsläget en golvyta på 19.000 m² och är strategiskt belägen nära en av de viktigaste hamnarna i Mellanöstern.

“Öppningen av denna nyckelanläggning i Qatar utgör ett strategiskt steg som gör det möjligt för Nexans att tillgodose de speciella behoven i Persiska viken, en viktig och snabbt växande marknad," säger Nexans koncernchef Frédéric Vincent.
"Våra lokala teknik-, försäljnings- och kundsupportteam utökas med en produktionskapacitet av hög kvalitet."Nexans’ QICC joint venture in Qatar

Nexans’ QICC joint venture in Qatar         Nexans’ QICC joint venture in Qatar

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.