Nexans vinner kontrakt värda 7,5 miljoner euro i ett kabelprojekt när São Paulo moderniserar sina tunnelbanetåg inför nästa fotbolls-VM och sommar-OS 2016

Nexans specialkabellösningar för rälsfordon, FLAMEX®, installeras i
nya och renoverade tunnelbanetåg i Brasiliens största stad.

2010-10-06 – Nexans, världens ledande företag inom kabelindustrin, har tilldelats två kontrakt värda 7,5 miljoner euro avseende leverans av sina specialkabellösningar för rälsfordon, FLAMEX®, i nya och renoverade tåg för São Paulos tunnelbanesystem (Companhia do Metropolitano de São Paulo – CMSP). Projektet ingår i förberedelserna för fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016.  

Nexans vinner kontrakt värt 7,5 miljoner euro när Sao Paulo monderniserar sina tunnelbanetåg.São Paulo har 11 miljoner invånare, och hela storstadsområdet har omkring 20 miljoner invånare. Runt 3,5 miljoner människor reser med tunnelbanan varje dag, och staden gör stora investeringar (5 miljarder BRL) för att förbättra sin rälsfordonspark inför anstormningen av besökare till de två evenemangen.

Ur Nexans FLAMEX®-sortiment levereras el-, styr- och vagnkopplingskablar till nya tåg på linje 4 i São Paulos tunnelbana och till renoverade tåg på linje 1, 2 och 3.

Linje fyra – São Paulos första förarlösa tåg

I ett kontrakt värt runt en miljon euro har Nexans levererat kabel till Hyundai Rotem i Korea för de 14 nya förarlösa sexvagnstågen som nu går i trafik på nyöppnade linje 4 i São Paulos tunnelbanesystem. Detta är första gången som förarlös tågteknologi prövas i São Paolo.

Moderniserade tåg för linje 1, 2, 3 och 5

I ett andra kontrakt värt 6,5 miljoner euro ska Nexans leverera kablar för renovering av tunnelbanetågen på linje 1, 2, 3 och 5. Det är sammanlagt 98 sexvagnståg som byggs om av Siemens, IESA, TTran och Tejofran. Nexans levererar en del av kablarna för lokal installation i Brasilien mellan 2010 och 2013. 

FLAMEX® uppfyller alla internationella säkerhetsstandarder

FLAMEX®-kablar har utformats med säkerheten i första rummet. De motsvarar alla krav i exempelvis de europeiska (EN), franska (NFF), tyska (VDE), brittiska (BS) och internationella (IEC) standarderna. Kablarna är helt halogenfria vilket minskar miljöpåverkan.

FLAMEX®-kablar är beständiga mot flamutveckling. Eventuell rökutveckling är inte frätande och innehåller låga gifthalter. FLAMEX® har även utmärkt dragstyrka och mekanisk hållfasthet när det gäller nötning, slag och kemiska substanser. Detta är särskilt viktiga egenskaper för rälsfordon eftersom kablarna vid en eventuell brand ska säkra elförsörjningen till dörrar, ventilation, högtalare och datatransmissionen.
 

 – Den tekniska prestandan hos Nexans kabellösningar, FLAMEX®, i kombination med stark uppbackning från vår lokala försäljningsorganisation bidrog till att vi kunde ta hem detta viktiga kontrakt för São Paolos tunnelbanesystem, säger Stéphane Mortelette, Nexans globala segmentschef för rälsfordon.
– I denna sektor har vår höga tekniksupportnivå och förmåga att agera snabbt visat sig vara en viktig framgångsfaktor.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.