Nexans tilldelas kontrakt värt 10 miljoner euro för leverans av havsförlagd umbilicalkabel til Marulk-gasfältet på den norska kontinentalsockeln

En 13,5 km lång umbilicalkabel för styrning och kemisk insprutning ska förbinda Marulk-fältet med Alve-fältet.

2010 -11-24 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, har ingått ett kontrakt till ett värde om 10 miljoner euro med FMC Technologies. Enligt kontraktet skall Nexans designa, utveckla och tillverka en statisk umbilicalkabel för styrning och kemisk insprutning, för havsförläggning, till Marulk-gasfältet på den norska kontinentalsockeln.

Nexans erhåller ett kontrakt värt 10 miljoner euro gällande umbilicalkablar till gasfältet Marulk på den norska kontinentalsockeln.FMC Technologies genomför undervattensutvecklingen för Marulk-fältet på uppdrag av Marulk-projektgruppen som består av Statoil ASA, ENI Norge AS och Dong E&P Norge AS. Fältet ligger på 365 meters djup i Norska havet, cirka 30 km sydväst om Norne FPSO, ett flytande produktions- och lagringsfartyg. Fältet består av två formationer, Lysing och Lange, som båda innehåller gas och kondensat. Marulk-projektet omfattar bara produktion från Lysing-formationen som uppskattas ha utvinningsbara reserver på cirka 70 miljoner fat oljeekvivalenter (BOE).

Nexans umbilicalkabel för styrning och kemisk insprutning dras från det befintliga Alve-fältet som ligger 13,5 km bort. Nexans skall designa, utveckla, anskaffa, tillverka, leverera, testa och lägga ut en skräddarsydd umbilicalkabel som innehåller stålrör för vätskor och 1,5 kV kraftkablar. Projektet skall genomföras på Nexans specialfabrik för umbilicalkabel i Halden, Norge, med beräknad leverans under våren 2011.

– Det här kontraktet stärker det goda samarbete som vi redan har med FMC Technologies och Statoil, och som har lett till leverans av flera umbilicalkablar till Norne-området”, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadschef för Nexans energidivision. Att vi fortsatt genomför lyckade projekt på den norska kontinentalsockeln visar på Nexans förmåga att designa, utveckla och tillverka komplexa umbilicalkablar för krävande offshore-installationer.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.