Nexans vinner kontrakt på ett kraftkabelprojekt mellan Sicilien och Malta

100 km lång högspänningslänk ska ge Malta möjlighet att minska sitt beroende av lokal kraftproduktion och garantera en jämnare tillgång till el

Nexans vinner kontrakt på ett kraftkabelprojekt mellan Sicilien och Malta2010-12-21 – Nexans har tilldelats ett totalentrepenadskontrakt värt 178 miljoner euro av Enemalta Corporation, den statliga energimyndigheten på Malta, för att konstruera, tillverka och installera den nya havsförlagda högspänningslänken mellan Malta och Sicilien.

Den 100 km långa sjökabeln, med en kapacitet på 200 MW, ska för första gången kabla samman Malta med kraftnätet på det europeiska fastlandet. Därmed kommer Malta att minska sitt beroende av lokal kraftproduktion och garanteras en jämnare tillgång till el. Kabeln ska vara klar för att tas i bruk 2013. 

– Att vi lyckades vinna det här kontraktet visar att kunderna ser oss som en förstklassig leverantör av strategiska kraftlänkar till havs, säger Nexans direktör Yvon Raak. En avgörande faktor var vår dokumenterade förmåga att leverera en komplett lösning – inte bara för kabeln utan för alla tekniska aspekter i projektet.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.