Nexans ingår kontrakt med Subsea 7 om leverans av umbilicalkabel till Nordsjö-gasprojektet Laggan-Tormore

Sammanlagt ska 143 km elektro-hydraulisk kontrollumbilicalkabel tillverkas och levereras till Subsea 7. I leveransen ingår en längd som är hela 126 km, vilket gör den till en av världens längsta umbilicalkablar.

2011-02-21 – Nexans, global expert inom kabelindustrin, har av Subsea 7* tilldelats ett kontrakt för design, utveckling och tillverkning av totalt 143 km havsförlagd, statisk umbilicalkabel för elektro-hydraulisk kontroll. Kabeln ska användas vid utbyggnaden av gasfältet Laggan-Tormore, beläget 125 km väster om Shetlandsöarna i Storbritannien.

Nexans erhåller ett kontrakt värt 10 miljoner euro gällande umbilicalkablar till gasfältet Marulk på den norska kontinentalsockeln.Umbilicalerna kommer att integrera stålrör för vätskor, 3 KV kraftkablar och fiberoptiska kablar. Projektet kommer att genomföras vid Nexans specialfabrik för umbilicalkabel i Halden, Norge, med beräknad leverans i början av 2012.

Produktionssystemet till havs kommer att bestå av två produktionsventiler. Systemet kommer att kontrolleras av två havsförlagda, statiska elektrohydrauliska umbilicalkablar från Nexans. Dessa kopplar ihop Laggan- och Tormore-fälten, som ligger 17 km från varandra, och förbinder därefter fälten med Shetlands kust – en sträcka på 126 km. Den 126 km långa umbilicalkabeln blir en av världens längsta.

– Subsea 7 är en mycket viktig kund för Nexans och det är glädjande att få samarbeta med dem i detta strategiska projekt som kommer att möjligöra vidareutveckling av området väster om Shetland, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadschef för Nexans kraftdivision.
– Vi har beprövad erfarenhet av att leverera sofistikerade umbilicalsystem som fungerar över stora avstånd och i krävande miljöer. Exempel på detta är projekten Snøhvit och Ormen Lange på den norska kontinentalsockeln
.

Red. anm.:

Subsea 7 ingick i oktober 2010 ett kontrakt med Total E&P UK Limited om utbyggnaden av Laggan Tormore-fältet. Subsea 7:s huvudsakliga uppdrag omfattar utveckling, tillverkning och installation av 141 km 8-tums och 2-tums servicerörledningar med ”piggyback-design” samt utveckling, leverans och installation av 1 x 126 km och 1 x 17 km kontrollumbilicaler med tillhörande undervattensstrukturer och kopplingar.  .

(*) Subsea 7 S.A. är ett undervattensentreprenadföretag som erbjuder utveckling, konstruktion och tjänster till offshore-industrin världen över.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.