Nexans tilldelas kontrakt värt runt 18 miljoner euro för havsförlagt umbilicalsystem till Gygridfältet i Norska havet

21 km statiska och dynamiska umbilicalkablar kommer att förbinda det nya Gygridfältet med den befintliga Njord A-installationen

2011-03-25 – Nexans, en global och ledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt cirka 18 miljoner euro av Statoil. Kontraktet avser design, utveckling och produktion av statiska och dynamiska umbilicalkablar för havsförläggning som kommer att spela en viktig roll när det nya Gygridfältet återkopplas till den befintliga Njord A-installationen utanför den norska kontinentalsockeln. Gygridfältet, som upptäcktes i november 2009, innehåller 23 miljoner fat av utvinningsbara oljeekvivalenter (mestadels råolja). Fältet kommer att återkopplas till Njordfältet som ligger 20 km sydväst om Gygrid.


Nexans tilldelas kontrakt värt runt 18 miljoner euro för havsförlagt umbilicalsystem till Gygridfältet i Norska havetNexans ska leverera 19,5 km statisk umbilicalkabel med hydrauliska och elektriska styrfunktioner till Gygridfältet. Nexans levererar även 650 m dynamisk umbilicalkabel och en 700 m lång GL/SSIV dynamisk umbilicalkabel (GL/SSIV = Gas Lift/Subsea Isolation Valve) för att koppla ihop den statiska umbilicalkabeln med Njord A-plattformen. I leveransen ingår även en rad tillbehör, bland annat skarvenheter, termineringsarbete, ändstycken och reparationsutrustning.
 

Umbilicalkablarna designas och tillverkas vid Nexans specialfabrik för umbilicalkablar i Halden, Norge. Leveransen är planerad till maj 2012. Installationsdjupet varierar från 330 m vid Njord A till 265 m på Gygridfältet.
 

– Detta kontrakt är ännu ett exempel på Nexans starka förmåga att designa, utveckla och leverera komplexa och avancerade statiska och dynamiska umbilicalkablar till olje- och gassektorn, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör för Nexans Energidivision.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.