Nexans lanserar Alsecure® Premium, nästa generations brandsäkra kabel

Speciellt utformad för brandskyddssystem (larm, branddetektering, nödbelysning, elförsörjning till utsugningssystem...) erbjuder Alsecure­­® Premium nya egenskaper som underlättar hantering och installation.

2011-04-11 – Nexans lanserar Alsecure® Premium, företagets nästa generation av CR1-C1 brandsäkra kablar. Genom att tillämpa polymerteknologin INFIT™, utvecklad av Nexans FoU-ingenjörer, säkerställer Alsecure® Premium-kabeln maximalt skydd av människor och egendom.  INFIT™ är en avancerad lösning för att hålla brandskyddssystemen igång vid en eventuell brand, särskilt i kontorskomplex, industrianläggningar och alla offrentliga och kommersiella byggnader.

Nexans introduces Alsecure® Premium, the next-generation fire-resistant cableTack vare den innovativa INFIT™-technologin, är Alsecure® Premium både starkare och mer elastisk än tidigare brandhärdiga kablar. Kabelns mekaniska styrka är runt tre gånger högre, vilket gör Alsecure® Premium mer slitstark och dragtålig under installations- och dragningsarbetet, och sörjer för att installationen håller under många år. Dessutom har krökningsradien förbättrats så att den nya generationens kabel kan dras runt skarpa hörn och installeras i trånga passager. Att kabeln blivit styvare innebär också att det inte blir några brott i den under installationen, och därmed undviks skador på isoleringen samtidigt som risken för kortslutning och systemfel minskar betydligt.

Nexans-patenterad INFIT™-teknologi

INFIT™ är en avancerad polymerteknologi utvecklad av Nexans, som använder sig av den senaste materialvetenskapen för att optimera strukturen och sammanhållande kraften i kabelisoleringen i händelse av brand.  Metoden kombinerar den styva och lätthanterade ytan hos traditionella PEX-/micakablar med silikon-gummikablarnas enkla avskalnings- och installationsegenskaper. Om det uppstår en brand omvandlar INFIT™ isoleringen från ett böjligt plasthölje till ett hårt keramiskt skikt som säkrar kretsintegriteten (dvs. inga avbrott eller kortslutningar).

Alsecure® Premium-kabeln finns till försäljning i Sverige, Finland, rankrike, Schweiz och Australien.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.