Nexans tecknar sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser”

Nexans kommer att svara för hälften av den ideella föreningens årliga kabelbehov under tre år – ett initiativ i linje med Nexans engagemang för att stödja utsatta grupper och samhällen

Video

2011-04-21 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, meddelade idag att företaget tecknat ett treårigt sponsoravtal med ”Electriciens sans frontières” (ESF), en internationell solidaritetsorganisation. Enligt avtalet ska Nexans leverera hälften av ESF:s årsbehov av kraftkablar för låg- och mellanspänning till ett värde av 300 000 euro under tre år. Kablarna kommer att tillverkas i Nexans anläggningar i Jeumont och Autun i Frankrike.

Nexans tecknar sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser” Frédéric Vincent, VD och koncernchef för Nexans, förklarar varför Nexans stödjer ESF: ”Hållbar utveckling är en central fråga för oss och en viktig faktor för att åstadkomma tillväxt och samhällsutveckling. Nexans är expert på energifrågor och kraftnät och har ambitionen att bidra med sin expertis och sina produkter i ansvarsfulla projekt, vilka i sin tur kan verka i positiv riktning för utsatta grupper och samhällen.”

Nexans kraftkablar kommer att ge ESF möjlighet att utföra en rad utvecklingsprojekt inom utbildning och hälsovård som ger skolor och vårdcentraler etc. tillgång till el. ESF kommer även att använda kablarna vid humanitära räddningsaktioner.

Nexans tecknar sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser” “Flertalet av våra installationer kräver betydande investeringar i kabel, särskilt i projekt där elförbrukningen sker långt ifrån själva produktionen. Nexans bidrag i form av kablar är därför jätteviktigt för att säkra material till våra projekt och göra dem finansiellt och tekniskt genomförbara”, förklarar Hervé Gouyet, ordförande i ESF.

”På Madagaskar driver vi till exempel ett projekt där vi använder Nexans kablar. Det omfattar utrustning till ett vattenkraftverk med en kapacitet på 700 kW och kommer att försörja runt 800 hushåll med elektrisk ström via en 35 km lång mellanspänningsledning. Nexans kablar kommer också att användas i ett projekt i Laos, med målsättningen att ge 1 300 hushåll i totalt 24 byar tillgång till el. Detta projekt omfattar sammankoppling av 90 minivattenkraftverk med en kapacitet från 500 W till 1 kW, vilka i genomsnitt ligger två km från respektive by. Allt som allt kommer 150 km kabel från Nexans att installeras i detta projekt i Phongsaly-regionen.

Enklare tillgång till energi

Nexans tecknar sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser” ESF:s mission är att förbättra levnadsstandarden för utsatta grupper genom att förbättra tillgången till el som är en förutsättning för utveckling. Med detta mål som grund genomför denna ideella förening internationella solidaritetsprojekt. Föreningen tar också på sig att kontrollera elinstallationer för andra internationella solidaritetsorganisationer. ESF kan också rycka ut i nödsituationer, som exempelvis vid jordbävningen på Haiti 2010, där ESF leder ett stadsbelysningsprojekt i flyktinglägren.

Genom sin verksamhet försöker ESF utnyttja tillgängliga mänskliga resurser och elkraft på ett bättre sätt. Det kan bland annat röra sig om att byta ut dyra och förorenande lösningar (t.ex. stearinljus, batterier, fotogenlampor o.dyl.) mot miljövänliga alternativ som exempelvis vattenkraft, solenergi och ökad energieffektivitet. Dessutom ser föreningen till att projekten skapar inkomstbringande aktiviteter för lokalbefolkningarna.

För närvarande pågår 200 ESF-projekt i 42 länder. Dessa engagerar 1 000 ESF-medlemmar och stöds av föreningens partners och genom privata donationer.

Nexans sponsrings- och solidaritetsinitiativ

Nexans stöd till ESF är en del av koncernens löpande solidaritets- och samhällsinsatser och ligger i linje med koncernens sponsorpolicy och inriktning på hållbar utveckling. För närvarande sponsrar Nexans även Versailles-palatsets renoveringsprojekt (”Great Versailles”) och museiprojektet Louvre-Lens i Frankrike.

Som en del i Nexans sponsorpolicy är koncernens anställda runt om i världen engagerade i lokala samarbeten med erkända organisationer. De ger bidrag till många initiativ inom flera olika områden, bland annat genom stöd till människor som har det svårt på olika sätt, men också till sport och utbildning.
 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.