Högtidlig invigning av Nexans nya fabriksdel

Opening ceremony at Nexans Grimsås 2011-04-29 – Sedan juni förra året har omfattande byggnadsarbete pågått på Nexans fabriksområde i Grimsås. I dag invigdes den nya 1 200 m² stora fabriksdelen med tillhörande maskinlinje av Tranemo kommuns kommunalråd Crister Persson och kommunchef Britt-Marie Börjesson. 


Den nya fabriksdelen är en viktig del i Nexans strategiska satsning på halogenfria installationskablar. Den nya ytan möjliggör en effektivare tillverkning av halogenfria kablar och 1 kV elverkskablar samt en fortsatt expansion, med nya produkter, inom området. Utbyggnad och ny maskinlinje är en investering på totalt 20 miljoner kronor.


Under fredagen invigdes den nya fabriksdelen officiellt av Tranemo kommuns kommunalråd Crister Persson och kommunchef Britt-Marie Börjesson. Crister Persson uppmärksammade vid sitt invigningstal den betydelse som Nexans satsning har inte bara för Grimsås utan för hela Tranemo kommun. Även kommunchef Britt-Marie Börjesson passade på att gratulera till den nya fabriksdelen.


– Det är extra roligt med ett företag i kommunen som har kraft och mod att satsa i en tid av nedgång för att sedan stå redo när konjunkturen vänder, menar Britt-Marie Börjesson.


Den nya produktionsdelen för halogenfria kablar och 1 kV elverkskablar ligger helt i linje med Nexans målsättning att utveckla produkter och erbjuda sina kunder mervärden. Halogenfria kablar är, inom marknadssegmentet installationskabel, ett område med stor potential.


– Halogenfria installationskablar ökar sin andel av den totala kabelmarknaden på grund av sina fördelar jämfört med traditionella PVC-kablar, framförallt avseende säkerhets- och miljöaspekter. Genom att utveckla ett halogenfritt sortiment med bättre hanteringsegenskaper än PVC-kablar är vårt mål att ytterligare öka andelen halogenfria kablar.  Vår nya linje är en mycket viktig del i denna ambition, säger Henrik Larsson Lyon, divisionschef för Kraftkabeldivisionen på Nexans IKO Sweden.


Linjen kommer också vara väsentlig för Nexans arbete med att erbjuda sina kunder inom elnätsmarknaden ett sortiment av dubbelmantlade kablar. Dessa kablar har en större mekanisk tålighet än traditionella elverkskablar och lämpar sig väl att plöja vid förläggning. Målsättningen är att erbjuda elnätsmarknaden ett kabelsortiment som har den lägsta investeringskostnaden efter installation.


–  Vi ser utbyggnaden som en investering för framtiden. Jag ser med tillförsikt fram emot de möjligheter som den nya maskinlinjen kommer att innebära, säger Stefan Olsson, VD för Nexans IKO Sweden.
 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.

Nexans Sweden AB

Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Halmstad, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och i Finland.