Nexans tar hem kontrakt värt 20 miljoner euro för DEH-system till Fossekall Dompap, Statoils nya olje- och gasfält på norska kontinentalsockeln

Direkt elektrisk uppvärmning (DEH) är en miljövänlig och kostnadseffektiv
metod för att säkra genomflödet i havsförlagda produktionsrörledningar

2011-05-12 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har i dag ingått ett kontrakt värt 20 miljoner euro med Statoil avseende design och tillverkning av DEH-system för havsförlagda rörledningar till det nya olje- och gasfältet Fossekall Dompap på den norska kontinentalsockeln. Fossekall Dompap är kopplat till Norne, ett FPSO-fartyg (Floating Production Storage and Offloading) dit Nexans tidigare levererat DEH-system för rörledningar till Urd- och Alvefälten.

Nexans tar hem ett kontrakt värt 20 miljoner euro för ett DEH-system till Fossekall Dompap, Statoils nya olje- och gasfält på norska kontinentalsockeln.Kontraktet omfattar leverans av ett komplett DEH-system, inklusive stigkabel med fyra ledare, armerade matarkablar, en 25 kilometer lång piggyback-kabel och alla tillbehör som krävs för att förbinda Fossekall Dompap-installationerna till FPSO-fartyget Norne. Piggyback-kabeln har ett nytt integrerat skyddssystem som är kvalificerat av Nexans och som skyddar mot mekanisk belastning, till exempel från trålning.

Direkt elektrisk uppvärmning (DEH) är en teknologi som utvecklats för att säkra genomflödet i rörledningarna till plattformen. Växelström som överförs från DEH-kabeln tränger igenom stålet i rörledningen som blir uppvärmd genom elektriskt motstånd. Tack vare denna lösning är det möjligt att driva rörledningen på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

“Nexans har haft ett nära samarbete med Statoil för att leda utvecklingen och den kommersiella användningen av DEH. Detta nya kontrakt för Fossekall Dompap bekräftar att DEH är en pålitlig, miljövänlig och kostnadseffektiv metod för att upprätthålla genomflödet i havsförlagda produktionsrörledningar”, säger Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsföringschef, Energy Division, Nexans. ”Nexans levererade sitt första DEH-system till Statoils Åsgardfält 2000, och vi har redan DEH-system i drift mellan FPSO-fartyget Norne och Urd- och Alvefälten..

Kablarna till Fossekall Dompaps DEH-system kommer att produceras vid Nexans fabrik i Halden, Norge, med planerad leverans i april 2012.

Fossekall Dompap-projektet, på 330 till 360 meters djup, ingår i Statoils portfölj av snabbutvecklingsprojekt. Statoil planerar att starta produktionen i december 2012. Den beräknade utvinningen är totalt 63 miljoner fat (bbl) olja och gas, huvudsakligen olja..

Så fungerar DEH

Principen bakom ett DEH-system är att sända växelström genom rörledningsväggen. Genom att kontrollera strömmen kan temperaturen i rörledningens innervägg alltid hålla sig över den kritiska temperaturen för proppbildning. Resultatet är en problemfri och pålitlig olje- och gastransport. Traditionella metoder för att säkra genomflödet använder kemikalier och trycktömning, men är betydligt dyrare och medför långa stilleståndstider och miljörisker.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.