Nytt beräkningsverkyg som hjälp till hållbart byggande

Nexans lanserar EcoCalculator för optimerade kabelval

2011 -05-03 – Som ytterligare ett led i arbetet för en hållbar utveckling lanserar Nexans beräkningsprogrammet EcoCalculator - ett verktyg för att hjälpa installatörer, konsulter, slutkunder och andra intressenter att välja den bästa kabellösningen, minska energiförluster och koldioxidutsläpp och samtidigt förbättra människors säkerhet vid en eventuell brand.

Hållbar utveckling är viktig för den ekonomiska tillväxten och ett kraftfullt verktyg för framgång. Något som uppmärksammas inom bland annat byggsektorn, där man allt mer börjar fokusera på så kallat hållbart byggande. Nexans lanserar nu EcoCalculator, ett webbaserat program för att beräkna val av installationskabel utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga hänseenden.

– Nexans EcoCalculator är en hjälp till ett hållbart byggande. Vårt nya beräkningsverktyg ger, med endast några enkla knapptryckningar, konkreta besked om hur våra kunder genom sitt kabelval kan minska koldioxidutsläpp, spara energi och rädda liv, säger Lars Josefsson, marknadschef på Nexans IKO Swedens Kraftkabeldivision och en av initiativtagarna till EcoCalculator.

Genom lanseringen av programmet EcoCalculator tar Nexans ytterligare ett aktivt steg i sitt arbete att introducera åtgärder för en hållbar utveckling i alla aspekter av företagets verksamhet.

– Inom Nexans är vi övertygade om att ett aktivt ställningstagande och konkreta åtgärder vad gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är nyckeln till långsiktig och hållbar framgång. Arbetet för en hållbar utveckling en av huvuddelarna i vår strategi, säger Stefan Olsson, VD på Nexans IKO Sweden AB.

Sedan början av 2010 klimatkompenserar Nexans alla sina affärsresor genom att stödja skogs-återplanteringsprojektet Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nexans har också, som det första kabeltillverkande företaget, introducerat så kallade gröna trummor. Alla nya kabeltrummor som företaget köper in är tillverkade av PEFC™-certifierad skog och märkta med denna symbol.

–  Mer allmänt omfattar Nexans politik för hållbar utveckling en rad andra initiativ; en ständig fokusering på säkrare produktionsmetoder, förbättrade kvalitetskontroller, minskning av mängden skrotmaterial och återvinning av kablar och material, sammanfattar Stefan Olsson. 

 

Kortfakta om EcoCalculator:

Minska Co2-utsläpp: Nexans EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen genom att använda den optimerade lösningen. Minskningen beräknas i kg CO2-ekvivalenter. Den specifika energimixen beaktas.

Spara energi: Nexans EcoCalculator räknar ut hur mycket energi du sparar genom att använda den optimerade föreslagna lösningen. Besparingen beräknas i KWh och pengar under den installerade kabelns användningsperiod.

Rädda liv: Nexans EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar. Vid en eventuell brand avger halogenfria kablar mindre rök vilket förbättrar möjligheterna vid utrymning. Räddningspersonalens arbete underlättas tack vare låg rökbildning och minskade utsläpp av farliga gaser. Vid släckning av branden uppkommer ingen aggressiv saltsyra, till skillnad mot en brand av PVC material.

Nexans har valt att i programvaran EcoCalculator fokusera på de energiförluster som uppkommer vid användning av kabeln. Enligt så kallade LCA-analyser som utförts på Nexans forskningscenter i Lyon uppkommer ca 90 % av en elkabels miljöpåverkan i just användningsstadiet.
Programvaran tar även hänsyn till och beräknar den extra investering som det optimerade kabelvalet medför.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com