Nexans’ Shareholders’ Meeting: adoption of all resolutions proposed to vote

Paris, May 31st, 2011 - The Nexans Mixed Shareholders' Meeting chaired by Frédéric Vincent, Chairman and CEO, was held on May 31, 2011 at the quai Branly museum in Paris.

All resolutions proposed to the shareholders have been approved. The detailed results of the vote will be available online on Nexans’ website www.nexans.com/2011asm in the coming days.

The shareholders approved in particular resolutions related to the following subjects:

  • the agreement entered into with Madeco on March 27, 2011 to strengthen Madeco’s position as the Group’s main shareholder through the increase of its ownership from 9% to 20% of the share capital;
  • the renewal of the Board of Directors: nomination of four new directors, Mrs. Mouna Sepehri and Messrs. Robert Brunck, Cyrille Duval and Francisco Pérez. These new directors replace Messrs. Ervin Rosenberg and Jacques Garaïalde, members of the Board of Directors of Nexans since 2001, and Mr. Jean-Marie Chevalier. The Board is particularly grateful for their contribution. The shareholders also approved the renewal of four directors, Messrs. Gianpaolo Caccini, Georges Chodron de Courcel, Jérôme Gallot and Nicolas de Tavernost;
  • the delegation given to the Borad of Directors to implement a performance share plan as part of the long-term compensation policy for Group managers, under conditions already defined by the Board and made public.

Moreover, the shareholders approved the payment of a dividend of 1.10 euro per share, to be paid on June 8, 2011 (Ex-dividend date: June 3rd, 2011).


The demand for the highest standards in term of corporate governance
“The resolutions adopted by the shareholders consolidate the good practices already in force within Nexans in term of corporate governance. We have paid a special attention to update the internal regulation of the Board, in line with the recommendations of the AFEP-MEDEF Corporate Governance Code. Our transparency with regard to corporate governance practices has been reinforced over the years. The strong commitment of the Board and the presence of the Board members on my side for strategic decisions have been particularly crucial”, says Frédéric Vincent, Chairman and CEO.

Further to this shareholders’ meeting, the Board now includes 3 women (representing over 20% of directors) and 3 non-French nationals. The Board as renewed maintains a 50% independence rate.

Financial calendar:
June 28, 2011: Individual shareholder meeting in Nice*
July 27, 2011: First-half 2011 financial results
* Provisional date subject to change

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.