Nexans tecknar avtal med Shandong Yanggu Cable Group i Kina om att köpa aktiemajoriteten i bolagets kraftkabelverksamhet

Investeringen ger Nexans en strategisk närvaro på den snabbt växande marknaden för energiinfrastruktur i Kina

2011-06-21 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tecknat avtal med Shandong Yanggu Cable Group ("Shandong Yanggu") för att skapa ett joint venture baserat på Shandong Yanggu kraftkabelverksamhet i Kina. Nexans kommer att inneha 75 % och Shandong Yanggu 25 % av det gemensamma företaget.

Shandong Yanggu grundades 1985 och är beläget i Shandongprovinsen i norra delen av Kina. Företaget är en av Kinas ledande tillverkare av kraftkablar. 2010 uppgick omsättning inom kraftkabelverksamheten till 1,3 miljarder RMB 1 300 (cirka 150 miljoner euro). Företaget har tre fabriker, som tillverkar hög-, mellan- och lågspänningskablar, och har cirka 1 200 anställda. Företaget har också nyligen avslutat ett stort investeringsprogram för att förbättra sin industriella kapacitet.

Shandong Yanggu är godkänt av SGCC (State Grid Corporation of China) för att producera 110 kV- och 220 kV-kablar. Företaget levererar kraftkablar till SGCC, kraftverk och andra industrier.

– Kina är världens största och snabbast växande marknad för kraftinfrastruktur. Investeringen stärker vår närvaro på denna spännande marknad och är i linje med vår långsiktiga strategi att växa på nya marknader. Vi är mycket glada över detta joint venture med Shandong Yanggu Cable Group. Företaget är en respekterad leverantör på den kinesiska marknaden och vi ser fram mot att bygga upp verksamheten och samarbeta kring leveranser till kinesiska och asiatiska kunder, säger Frédéric Vincent, Nexans koncernchef.

– Nexans är världsledande inom kabelindustrin och samarbetet med dem kommer att stärka vår marknadsposition ytterligare. Vi är övertygade om att det gemensamma företaget, som har tagits emot väl av relevanta myndigheter, kommer att bli en av de ledande kabeltillverkarna i Kina och i Asien, säger Li Ming Suo, styrelseordförande i Shandong Yanggu.

Uppskattningsvis kommer den nya enheten, på en skuldfri basis, att ha ett värde på cirka 1240 RMB (cirka 140 miljoner euro). Transaktionen beräknas ta 6 till 8 månader att slutföra och är föremål för vissa villkor, inklusive godkännande från kinesiska tillsynsmyndigheter.
 

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.