Nexans bygger kabelfabrik för extra hög spänning i USA

Denna nya anläggning kommer att stärka Nexans ställning på den snabbt växande marknaden för högspänningskablar och företagets etablering i Nordamerika.

Högspänningsanläggning i USA2011-07-07 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, offentliggjorde idag sina planer att bygga en fabrik i USA för tillverkning av högspänningskablar (EHS) för markförläggning*, som eventuellt kommer att utökas med undervattenskabel för högspänning. Nexans investerar i den nya fabriken för att kunna dra fördel av de betydande investeringar i EHS-kablar som väntas bli aktuella i Nordamerika de kommande åren.

Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka 80 miljoner US-dollar. Verksamhetsstarten är planerad till sommaren 2013.

Nexans är en stor global aktör på marknaden för högspänningskabel, med anläggningar i Europa och Asien-Oceanien.

– Hushållens och industrins stadigt växande efterfrågan på el har lett till ambitiösa planer för att utveckla stora kraftnätsprojekt i Nordamerika. För att eldistributionen ska bli effektiv och driftsäker, med minimala förluster, behöver nätet drivas med extra hög spänning. Genom att bygga denna nya fabrik kommer Nexans att stärka sina möjligheter som leverantör till dessa projekt. Nexans kan tillhandahålla EHS-kablar av hög kvalitet, utformade och tillverkade för att uppfylla de lokala specifikationerna. Med denna nyinvestering tar vi också ett betydande steg för att expandera vår verksamhet i Nordamerika och befäster vårt långsiktiga engagemang på denna viktiga marknad, säger Frédéric Vincent, Nexans ordförande och koncernchef.

Fabriken bidrar till att utöka Nexans produktutbud i Nordamerika som i nuläget består av mellanspännings-, lågspännings-, luftlednings-, industri- och LAN-produkter. Koncernens Nordamerikaregion svarade för över 10 procent av den totala försäljningen 2010, och har mer än 1 300 anställda vid sju fabriker, fyra i USA och tre i Kanada.

(*) med spänningstal på över 200 kV.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.