Publication of the 2011 half-year financial report

Paris, August 9, 2011 - Further to the Nexans Group’s 2011 half-year results press release on July 27, 2011, you can now consult the half-year financial report on Nexans website: www.nexans.com, under the “Regulatory required information” section.

The report includes the 2011 condensed interim consolidated financial statements, the interim activity report, the statement by the person responsible for the 2011 half-year financial report and the statutory auditors’ report on the abovementioned financial statements.

Financial calendar

October 27, 2011: Third quarter 2011 financial information
November 23rd, 2011: Individual shareholder information meeting in Toulouse (France)*
*Approximate date to be confirmed.
 

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Tel + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Tel + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.