Nexans levererar hängkabeln till pilotprojekt inom elnätsbyggnation

Nytt byggsätt med stålstolpar i ett luftledningsprojekt mellan Grimsås
och Nittorp väcker stort intresse inom elnätsbranschen

Foto: SekfabGrimsås 2011-08-30 – Nexans Sweden är en av arrangörerna till en temadag om elnätsbyggnation med stålstolpar som lockar ett hundratal intressenter från Syd- och Mellansverige till Grimsås den 1 september.

 
Mellan Grimsås och Nittorp bygger Östra Kinds Elkraft just nu en av Sveriges första luftledningar där en ny teknik med stål- istället för trästolpar används. Genom att bygga med stålstolpar undviker man det miljö- och hälsofarliga tryckimpregneringsmedlet kreosotolja, som används på trästolpar. Projektet är ett av de första i Sverige där den nya byggtekniken används.


Den nya luftledningen kommer att ersätta en äldre oisolerad luftledning som tas ur bruk. Projektet beräknas vara klart i september och kommer att förbättra driftsäkerheten på landsbygden söder om Nittorp.  
– Det är roligt att få vara med i projekt som detta och bidra till att utveckla lösningar och byggsätt för framtiden, säger Lars Josefsson, marknadschef för kraftkabel på Nexans Sweden AB. Det är ett bevis på vår kompetens inom elnätsområdet samt att våra produkter håller hög kvalitet som ger driftsäkra elnät.  


Nexans har levererat 2 km elnätskabel Axclight-H, en extra stark hängkabel med bärlina av ståltråd och så kallad brottlänksupphängning som säkerhet vid mekanisk överbelastning. 
– Axclight-H kombinerad med stålstolpe ger en driftsäker anläggning som fungerar även vid påfrestningar som nedfallande träd vid storm och blötsnö, säger Patrik Lejrin, VD på Östra Kinds Elkraft.


Pilotprojektet mellan Grimsås och Nittorp har väckt stort intresse inom elnätsbranschen. Den 1 september är Nexans värd för en temadag kring den nya byggtekniken. Ett hundratal intressenter från nätbolag, entreprenörer och konsulter inom elnätsbranschen i Syd- och Mellansverige har anmält sitt intresse för dagen, som kommer att erbjuda både seminarier och en guidad visning vid projektarbetsplatsen, den färdigbyggda linjedelen samt den del där arbete med stolpresning pågår för fullt.


Temadagen är ett samarrangemang mellan Nexans, Östra Kinds Elkraft, Sekfab och Ahlsell.
 

Är du intresserad av att delta under temadagen den 1 september, välkommen att kontakta kommunikationschef Eva Wallin enligt kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com
Lars Josefsson Affärsområdeschef Distributörer och Installatörer
Tel 0325 80 152
lars.josefsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.

Nexans Sweden AB

Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Halmstad, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och i Finland.