Nexans tilldelas kontrakt för leverans av lead in-kabelsystem till PGS seismiska mätfartyg

Detta totalentreprenadkontrakt för en av världens ledande marina seismiska mätföretag ger Nexans en strategisk referens som leverantör av kompletta lead in-kabelsystem

2011-09-22 – Nexans, en av världens ledande experter inom kabelindustrin, har tilldelats ett totalentreprenadkontrakt, värt 3 miljoner euro, av Petroleum Geo-Services (PGS). Kontraktet innebär att Nexans ska leverera lead in-kabelsystem till avancerade seismiska GeoStreamers som PGS håller på att installera på sina mätfartyg. Kontraktet ger Nexans en värdefull marknadsreferens och utgör en viktig strategisk satsning, från att ha varit en väletablerad leverantör av seismiska och oceanografiska kablar, till att nu också leverera kompletta tjänster för lead in-kabelsystem, inklusive kabelkjolar och terminering.

Nexans Deep Sea SensorsFör att hantera hela ordern på 35 system till dessa GeoStreamers samarbetar Nexans specialfabrik för seismiska kablar i Rognan, Norge, med MøreNot AS när det gäller kjolmonteringen och med Siemens Subsea Products (tidigare Bennex AS) avseende termineringarna.

Lead in-kablar har en viktig roll i undersökningsprocessen

PGS (Petroleum Geo Services) samlar in, bearbetar, marknadsför och säljer seismiska data av hög kvalitet med hela världen som marknad. Olje- och gasföretag använder dessa data för att leta efter kolväteansamlingar, utveckla nya olje- och gasfält, men också för att sköta befintliga produktionsfält.

Under mätningsprocessen har fartygen normalt mellan 8 och 18 kablar på släp, upp till 8 km långa, fördelade på en yta som kan vara över en kilometer bred. Kablarna, som alla har en lead in-kabel, är försedda med känslig elektronisk avlyssnings- och inspelningsutrustning.

Lead in-kablarna, som vanligtvis är cirka 1,1 km långa och innehåller olika elektriska och fiberoptiska ledare skyddas av stålarmering i tre skikt. Dessa spelar en viktig roll i överföringen av seismiska signaler från inspelningsenheterna till bearbetnings- och analysutrustningen ombord på fartyget. Det är avgörande att lead in-kablarna är pålitliga eftersom de ska minska störande ljud och skydda data. Dålig datainsamling är oacceptabel och innebär att delar av processen måste göras om, vilket skulle försena undersökningen och kanske också leda till driftsförluster..

Lead in cables with ribbon fairingsKabelkjol minskar kabelvibrationer

Bandkkjoeln, i form av korta polymerremsor fästa på den yttre armeringen, är viktiga för att minska vibrationer i kabeln när den dras genom vattnet. Detta bidrar till att förbättra kvaliteten på signalen som överförs till mätfartygets avancerade analysutrustning.

“Nexans är redan väletablerat som en ledande leverantör av kablar för seismiska mätningar till havs. Marknaden har emellertid ändrats och många kunder efterfrågar nu kompletta, samordnade totallösningar. Därför har vi en ny strategisk modell: vi vill öka vår marknadsandel genom att vara en effektiv totalleverantör av lead in-kabelsystem”, säger Ragnar Vogt, marknads- och försäljningsdirektör på Nexans telekomdivision. ”Denna order för PGS är ett viktigt genombrott som ger Nexans en strategisk referens i denna sektor. Vi kommer att fortsätta använda en kombination av egen expertis och externa samarbetspartners som vi litar på, för att ytterligare utveckla Nexans helhetslösningar för seismiska operatörer till havs.”

Lead in-kablarna till PGS-fartygen ska enligt plan levereras i februari 2012.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.