Nexans tilldelas två kontrakt av RATP värda totalt 15 miljoner euro

Nexans ska leverera över 6 700 kilometer specialkablar för järnvägsinfrastruktur som ska installeras längs spår och i tunnlar i Paris

2011-10-20 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats två fyraåriga kontrakt till ett värde av totalt 15 miljoner euro av RATP (statsägd kollektivtrafikoperatör i Paris). Kontrakten gäller leverans av specialkablar för järnvägsinfrastruktur som erbjuder den bästa kombinationen av hög prestanda, säkerhet och driftsäkerhet för projekt som avser underhåll, modernisering och utbyggnad av stadens tunnelbanesystem och annan spårbunden trafik.

Nexans tilldelas två kontrakt av RATP värda totalt 15 miljoner euroFörbättrad säkerhet

Nexans ska leverera över 6 700 kilometer av olika typer av säkerhets-, styr- och signalkablarbland annat speciella säkerhetskablar (K20) för tunnelinstallationer vars halogenfria och brandbeständiga egenskaper innebär låga gifthalter och minimal rökutveckling vid en eventuell brand. Detta förbättrar överlevnadschanserna, underlättar brandbekämpning och utrymningsaktioner samt säkerställer fortsatt elförsörjning och datakommunikation. Ur denna K20-serie kommer Nexans att leverera kraft-, tele-, signal- och säkerhetskablar.

Nexans kommer även att leverera ombordkablar, enligt europeiska och franska standarder, till renoveringen av tunnelbane- och regionaltågen.

Kablarna till RATP-kontrakten tillverkas i Nexans fabriker i Belgien, Frankrike, Tyskland och Schweiz. Enligt kontrakten ska Nexans även erbjuda trummor, tillverkade i Frankrike, till RATP:s logistikcenter i Boissy Saint Léger i södra Paris.

”Detta är ett mycket viktigt kontrakt som stärker vår ställning som ledande kabelleverantör till RATP:s pågående projekt” säger Eric du Tertre, chef för marknadssegmentet Järnvägsinfrastruktur på Nexans. ”Detta är en framgång som säkrar en fortsättning på vårt mångåriga samarbete med RATP och bekräftar att Nexans kablar håller en hög kvalitet, att vi har ingående kunskaper om RATP:s verksamhetsområde och att vi är flexibla och kan leverera såväl tekniska som kommersiella lösningar för deras specifika behov.”

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.