Nexans ska leverera 130 km URC-1-kabel med 96 fibrer till Emerald Bridge Fibres länk mellan Anglesey och Dublin

Ökad kapacitet till kunder i Irland och Storbritannien

2011-10-25 – Nexans, en av världens ledande experter inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt om leverans av 130 kilometer URC*-1-kabel till Emerald Bridge Fibres Ltd. (Emerald Bridge). Emerald Bridge är ett joint venture mellan Geo Networks Ltd. (Geo), en brittisk leverantör av fibernätverk, och ESB Telecoms Ltd., Irlands ledande telekomleverantör, för att lägga toppmodern fiberoptisk havskabel mellan Irland och Storbritannien.

Nexans ska leverera 130 km URC-1-kabelURC-1-kabeln levereras i två olika varianter, både enkel- och dubbelarmerad, för att säkerställa maximal driftsäkerhet. Genom att använda den senaste tekniken kommer kabeln att rymma 96 fibrer, den högsta tillgängliga kapaciteten för UJ-kvalificering. Detta skapar stor flexibilitet när kapacitetskraven ökar framöver. Kabeln tillverkas just nu på Nexans Rognan-fabrik och kommer att levereras till Emerald Bridge före installationen.

– Vi har arbetat med det här projektet sedan 2009 och det känns bra att äntligen kunna få skriva på avtalet, och att få ännu en referenskund inom detta område. Emerald Bridge litar på att vi kan leverera driftsäkra produkter till ett bra pris, säger Tom Birkeland, med ansvar för affärsutveckling av Nexans undervattensprodukter.

På Emerald Bridge var man särskilt imponerad av Nexans globala expertis och tidigare erfarenheter av att hantera liknande storskaliga projekt.
– Vi valde Nexans som huvudleverantör eftersom de kunde uppfylla våra strikta kabelspecifikationer och var professionella och lätta att samarbeta med, säger Joe Barrett, projektdirektör hos Emerald Bridge.

Kabeln kommer att användas för att leverera närmast obegränsad kapacitet för svart fiber mellan Storbritannien och Irland till några av de största dataanvändarna, till exempel internet-, mobil- och teleoperatörer samt systemintegratörer.

– Våra kunder får stor nytta av den rakaste dragningen, med låga väntetider och tillgång till över 4 000 km nationella fibernät på båda sidor om Irländska sjön, förklarar Tom Bambury, VD för ESB Telecoms Ltd.   .

Projektet genomförs i nära samarbete mellan de två bolagen, Emerald Bridge Fibres Ltd. och Nexans.

(*) Underwater Repeaterless Cables

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.

Om Emerald Bridge Fibre Ltd.

Ett nytt joint venture-företag mellan Geo Networks Ltd., Storbritanniens ledande fiberleverantör, och ESB Telecoms Ltd., en ledande irisk leverantör av infrastruktur och bandbredd. Emerald Bridge grundades för att leda byggnationen och driften av den kortaste, bästa och mest moderna havskabeln mellan Wales i Storbritannien och Dublin i Irland. De två joint venture-företagen har över 20 års samlad erfarenhet av konstruktion och planering av telenät och telekomlösningar, vilket är en stor fördel för Emerald Bridge. Det nya kabelsystemet har fått namnet Emerald Bridge 1 (EB1) och beräknas att tas i drift i början av 2012. Två stora referenskunder har redan tecknat order på svart fiber från det nya systemet. Besök www.geo-uk.net och www.esbtelecoms.ie för mer information.