Nexans tilldelas kontrakt värt 75 miljoner euro för att leverera kraft- och umbilicalkablar samt tillbehör till Statoils olje- och gasfält Åsgard i Norska havet

Kabelleveransen är en del i ett större gaskomprimeringsprojekt på Åsgardfältet.

2011-11-02 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har ingått ett kontrakt med Statoil värt 75 miljoner euro om att konstruera, tillverka och leverera totalt 165 km statiska och dynamiska kraft- och umbilicalkablar för kraftöverföring, samt nödvändiga tillbehör, till olje- och gasfältet Åsgard i Norska havet.

Nexans tilldelas kontrakt värt 75 miljoner euro för att leverera kraft- och umbilicalkablar samt tillbehör till Statoils olje- och gasfält Åsgard i Norska havetNexans specialfabriker i Norge (Halden, Rognan och Namsos) och i Charleroi i Belgien, kommer att delta i detta komplexa havskabelprojekt. Nexans ska leverera fyra längder på vardera 40 kilometer av kraftkabel och umbilicalkabel, två längder med dynamiska umbilicalkablar för kraftöverföring samt 2,3 kilometer vanlig umbilicalkabel.

Ragnvald Graff, försäljnings- och marknadsdirektör för energidivisionen hos Nexans Norway, säger: ”Att vi tilldelas detta kontrakt för kraft- och umbilicalkablar, som ingår i ett större Statoil-projekt, är ett bevis på vår höga kvalitet på teknik och produkter. I detta projekt ska Nexans i nära samarbete med Statoil utnyttja sin spjutspetsteknik för att uppfylla de stränga kraven i projektet.".

Åsgard olje- och gasfält

Åsgard olje- och gasfält ligger i Norska havet, cirka 200 km nordväst om Trondheim, och levererar runt 28 miljarder kubikmeter gas och 14 miljoner fat kondensat, vilket motsvarar 220 miljoner fat oljeekvivalenter.

Åsgard olje- och gasfält består av: Åsgard A, ett flytande produktions- och lagringsfartyg (FPSO), Åsgard B, en halvt nedsänkbar gasproduktionsplattform och Åsgard C, ett fartyg som används för att lagra gaskondensat (tunnolja).

Fälten Midgard och Mikkel är kopplade till den halvt nedsänkbara gasplattformen Åsgard B. Fälten håller emellertid på att tappa det tryck som krävs för att hålla igång flödet till Åsgard B. Statoil planerar därför att använda ett havsbaserat gaskomprimeringssystem för att hämta ut de sista reserverna från dessa fält.

Umbilical för kraftöverföring

Umbilicalkablar för kraftöverföring, som Nexans var först med, samlar funktionerna hos kraftkablar och umbilicaler i en och samma kabel, vilket möjliggör överföring av högspänning till djupvattensprojekt. Umbilicaler för kraftöverföring innehåller ett antal stålrör och fiberoptiska element, signalkablar för styrning och övervakning samt isolerade ledare. Allt levereras från Nexans egna fabriker. Med en umbilicalkabel som kombinerar alla funktioner blir transport- och installationskostnaderna betydligt lägre.
 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.