Nexans sponsrar Louvre-Lens Museum

Genom att leverera kraft- och kommunikationskablar utan kostnad till nya Louvre-Lens-museet fortsätter Nexans sitt engagemang för att skydda och utveckla historiska, kulturella och konstnärliga världsarv

Nexans sponsrar Louvre-Lens Museum2011-11-03 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har ingått ett sponsoravtal med nya Louvre-Lensmuseet i norra Frankrike. Med detta sponsoravtal kommer Nexans att tillgodose det nya museets totala kabelbehov. Leveranserna omfattar kraftkablar för låg- och mellanspänning samt dataöverföringskablar och system till byggnaden på 28 000 m² som byggs på en yta om 22 hektar. Värdet av kabelsponsringen beräknas till mellan 700 000 euro och en miljon euro fördelat på tre år. Sponsringen har en egen webbplats, läs mer här: www.nexans.com/sponsorofthelouvrelens

Nexans förser det nya museet med kablar som uppfyller de strängaste kraven beträffande styrka, hållbarhet, energieffektivitet, brandskydd och hög bredbandshastighet. Då kablarna är enkla att installera och återvinningsbara till 100 %, bidrar Nexans till en stabil och säker drift av museets lokaler och kommunikationsnät.

Nexans levererar kablar allt eftersom arbetet fortskrider och behov uppstår på byggarbetsplatsen. Byggnaden planeras bli klar i slutet av 2012.

– Vi är stolta över att kunna stödja Louvre-Lens Museum med våra expertkunskaper i ett innovativt projekt som kombinerar teknik och hållbar utveckling, och som bidrar till att göra konsten tillgänglig för en bredare publik, säger Nexans koncernchef Frédéric Vincent..

En innovativ satsning

Louvre-Lens kommer att använda nya grepp för att presentera Louvrens fantastiska samlingar. Man kommer att använda de senaste tekniska lösningarna för att bevara konstverk och skapa en säker miljö för såväl konstverken som besökarna. Utställningar kommer att genomföras med hjälp av ny multimediautrustning.

Nexans avancerade lösningar bidrar till den höga prestandan i lokalerna. Det kan också nämnas att Nexans har funnits i Lens långt före Louvren. Koncernen etablerade sig i staden för mer än 30 år sedan med det internationella Nexans Metallurgy Center. På centret har flera högteknologiska processer och legeringar utvecklats genom åren. I Lens producerar Nexans runt 80 000 ton högkvalitativ ledarkabel av återvunnen koppar.

Nexans sponsrar Louvre-Lens MuseumRegionen Nord-Pas de Calais, som är uppdragsgivande myndighet, har beslutat att följa en miljönorm, High Environmental Quality (HEQ), för museet. Målet är att minimera miljöpåverkan från både byggplatsen och lokalerna, optimera säkerheten och tekniken, säkerställa luftkvaliteten i byggnaden och minska energiförbrukningen. Nexans, som garanterar att företagets produkter har låg miljöpåverkan och samtidigt utvecklar hållbara lösningar, delar samma vision om att minimera effekterna på miljön, och kommer att bidra till att Louvre-Lensmuseet kan uppnå sina mål genom att leverera material- och energieffektiva kabellösningar.

Nexans sponsringspolicy

Genom sponsoravtalet med Louvre-Lens Museum fortsätter Nexans sitt stöd av kulturella världsarvsprojekt. Sedan 2007 har koncernen sponsrat Versailles-palatset genom att bidra med produkter och expertis vid renoveringen av de tekniska nätverken i slottet och parken.

Nexans genomför även sociala och solidariska projekt i områden med stora behov. Exempelvis tecknade Nexans nyligen ett treårigt sponsoravtal med ”Elektriker utan gränser” (ESF, Electriciens sans frontières), en internationell och ideell hjälporganisation. Enligt detta avtal ska Nexans svara för 50 procent av ESF:s årliga kabelbehov. Nexans kraftkablar kommer att ge ESF möjlighet att utföra en rad utvecklingsprojekt inom utbildning och hälsovård som ger skolor och vårdcentraler etc tillgång till el. ESF kommer även att använda kablarna vid humanitära räddningsaktioner.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.