Nexans ingår kontrakt med Chevron om umbilicalkablar för kraftöverföring till Jack- och St Malo-fälten i Mexikanska bukten

Projektet omfattar design, produktion och leverans av 42 km umbilicalkabel för kraftöverföring och anslutningar från den nya lagringsplattformen i Mobile, Alabama.

2011-11-04 – Nexans, en ledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt av Chevron U.S.A. Inc. för att designa, producera och leverera sammanlagt 42 km  umbilicalkablar för kraftöverföring och anslutningar till Jack- och St. Malo-fälten, som ligger på stora vattendjup i Mexikanska bukten. Umbilicalkablarna ska gå från den nya lagringsplattformen i Mobile, Alabama. Den ska förbättra logistiken för kunder i området runt Mexikanska bukten. 

Nexans ingår kontrakt med Chevron om umbilicalkabel för kraftöverföring till Jac- och St Malo-fälten i Mexikanska buktenJack- och St. Malo-fälten ligger cirka 40 km från varandra och runt 450 km söder om New Orleans, Louisiana, på cirka  2 100 meters djup. Projektet kommer att bestå av tre havsenheter som är sammankopplade med en central anläggning med en kapacitet av 170 000 fat olja respektive 42,5 miljoner kubikfot naturgas per dag. 

Nexans fabrik i  Halden, Norge, ska designa och producera umbilicalkablarna för kraftöverföring till Jack- och St. Malo-fälten i två separata längder.  Dessutom ska Halden-fabriken leverera den tillhörande UTH:en (Umbilical Termination Heads). Därefter ska det levereras till den nya lagringsplattformen på Theodore Industrial Port i Mobile, Alabama, 2013. Här ska de lagras tills Chevron är reda att installera dem.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.