Nexans tilldelas tre större kontrakt avseende leverans av högpresterande kablar för att öka säkerheten i järnvägstrafiken och för tågpassagerarna i Italien

Den statsägda järnvägsoperatören i Italien, RFI, planerar att installera över 2.700 km av Nexans signal- och telekomkablar som är specialutvecklade för järnvägssektorn. Kablarna ska användas för moderniserings- och renoveringsprojekt över hela Italien.

2011-11-24 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats tre viktiga kontrakt till ett totalt värde av cirka 10 miljoner euro. Kontrakten gäller leverans av specialutvecklade signal- och telekomkablar till Rete Ferroviaria Italiana (RFI), den italienska statsägda järnvägsoperatören. Under de kommande två åren ska över 2 700 kilometer kablar från Nexans installeras för att modernisera och underhålla de italienska järnvägsnäten och, tack vare kablarnas höga prestanda och driftsäkerhet, öka säkerheten för järnvägstrafiken och passagerarna.

Nexans tilldelas tre större kontrakt avseende leverans av högpresterande kablar för att öka säkerheten i järnvägstrafiken Nexans är redan väletablerad som fullt kvalificerad och godkänd tillverkare och leverantör av alla typer av infrastrukturkabel som RFI använder. De tre senaste kontrakten, som Nexans tog hem efter en anbudsrunda, stärker och utvidgar Nexans närvaro i den italienska järnvägssektorn.

Signalkablarna (typ IS 200 D) och telekomkablarna (typ TT 241 och TT242) kommer att produceras lokalt vid Nexans fabrik i Battipaglia. Koaxialkablarna till det tredje projektet levereras av Nexans fabrik i Mönchengladbach i Tyskland. Utöver kabeltillverkningen är logistiksamordningen en viktig del i de tre kontrakten eftersom Nexans kommer att leverera kablarna direkt till respektive projekt enligt en installationsplan.

– Med tilldelningen av dessa tre stora kontrakt för RFI stärker Nexans sin position som en ledande leverantör av infrastrukturkabel till Italiens järnvägssystem som är under snabb utveckling, säger Eric du Tertre, chef för marknadssegmentet Järnvägsinfrastruktur på Nexans.
– Vi har under många år byggt upp en relation med RFI:s tekniska avdelningar och i nära samarbete utvecklat högeffektiva signal- och telekablar. Vår dokumenterade förmåga att leverera tekniskt avancerade lösningar, kombinerat med omfattande logistiskt stöd, banade väg för tilldelningen av de senaste kontrakten.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.