Nexans tilldelas kontrakt för ny högspänningssjökabel mellan Mallorca och Ibiza. Kontraktet är värt 90 miljoner euro.

För att knyta samma Balearerna med Spaniens elnät ska Nexans konstruera, tillverka och installera världens längsta och djupaste PEX-sjökabel med tre ledare.

Nexans kabelförläggningsfartyg C/S Skagerrak2011-12-20 – Nexans, en ledande expert inom kabelindustrin, har vunnit ett totalentreprenadskontrakt värt drygt 90 miljoner euro av REE (Red Eléctrica de España), spansk elnätsoperatör och ägare till elnätet,  för att konstruera en ny 115 km lång högspänningssjökabel (HV) mellan Mallorca och Ibiza. Det här projektet ingår i investeringarna som REE gör för att knyta samman Balearerna med den Iberiska halvön, så att öarna ska få en mer pålitlig strömförsörjning. Det effektiviserar, sparar och minskar även utsläppen.

Tidigare i år avslutade REE det s k Romulo-projektet, en 400 MW högspänningskabel mellan 400 kV-näten i Spanien och Mallorca, där Nexans producerade, levererade och installerade en 240 km DC undervattenkabel. Enligt det nya kontraktet skall Nexans svara för att även Ibiza ansluts genom att konstrukera en 132 kV AC-sjökabel med avancerad PEX-isolering. Denna 100 MW-kabel kommer att sätta två världsrekord, både som längsta högspända växelströmskabel med tre ledare och med ett installationsdjup på 750 meter.

Vi är glada över att ha fått det prestigefyllda uppdraget att hjälpa REE att ytterligare säkra elförsörjningen på Balearerna. Detta kontrakt är ett perfekt exempel på Nexans dokumenterade kapacitet att konstruera, tillverka, installera, skydda och driftsätta totalentreprenadskontrakt med högspända sjökabelsystem som uppfyller praktiskt taget alla kundkrav vad gäller växel- och likströmsteknik, spänning, längd och installationsdjup, säger Dirk Steinbrink, direktör med ansvar för högspännings- och sjökablar inom Nexans.

Sjökabeln kommer att tillverkas vid Nexans fabrik i Halden och den kommer att innehålla fiberoptiska delar från fabriken i Rognan. Utöver sjökabeln på 115 km inkluderar projektet 24 km högspänningsjordkabel, med en ledare från Nexans fabrik i Charleroi i Belgien samt tillbehör från Nexans fabrik i Cossonay i Schweiz.

Nexans egna kabelförläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak, kommer att spela en central roll i projektet eftersom fartyget har en kapacitet på 7 000 ton och kan leverera och installera sjökabeln i en längd. 

Sjökabeln skall skyddas genom att grävas ned i habsbotten med Nexans Capjet. Kabeln kommer att installeras under 2013 och tas i drift i början av 2014. 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.