RWE Deutschland, Nexans och KIT inleder projektet ”AmpaCity” – världens längsta supraledarinstallation som ska ersätta högspänningskabel i stadselnät

Fälttester i RWE:s elnät ska visa på de tekniska och ekonomiska fördelarna med supraledare jämfört med högspänningslösningar i områden med hög belastning

2012-01-19 – Nu har startskottet för projekt ”AmpaCity” gått. RWE-koncernen och dess partner är på väg att ersätta en kilometerlång högspänningskabel som förbinder två transformatorstationer i Essen (Ruhrområdet, Tyskland) med en toppmodern supraledarlösning. Detta är världens hittills längsta supraledarkabelinstallation. Denna koncentriska, trefasiga 10 kV-kabel kommer att tillverkas av Nexans och ha en överföringskapacitet på 40 megawatt. Karlsruhe Institute of Technology svarar för att analysera lämpliga supraledande och isolerande material. Installationen är också den första som kombinerar en supraledande kabel med en resistiv supraledande strömbegränsare som överbelastningsskydd. Strömbegränsaren tillverkas av Nexans enhet i Hürth, Tyskland, som specialiserat sig på supraledare.

Projektet kan öppna för helt nya möjligheter vid modernisering av gamla stadselnät. Om det tvååriga fälttestet slutförs med goda resultat kan det bli möjligt att fortsätta installera 10 kV supraledande kablar i stora sektioner i Essens stamnät och avveckla de gamla högspänningssystemen. På medellång sikt skulle detta leda till både bättre effekt och lägre drifts- och underhållskostnader samtidigt som det krävs mindre markyta. Nedmonteringen av de många 110/10 kV-transformatorstationerna skulle frigöra värdefull yta i innerstadsområden. Tack vare AmpaCitys speciella karaktär och potential får projektet stöd av energiforskningsenheten under det tyska delstatsministeriet för ekonomi och teknologi (BMWi). De totala projektkostnaderna uppgår till cirka 13,5 miljoner euro, inklusive det statliga bidraget på 6 miljoner euro.

Studien lyfter fram de ekonomiska fördelarna med supraledare

Projektet har föregåtts av en detaljerad studie där ett antal forskningsinstitut, under ledning av Karlsruhe Institute of Technology, samarbetat med Nexans och RWE för att analysera den tekniska genomförbarheten och de ekonomiska vinsterna med en supraledarlösning på mellanspänningsnivå. Studien visade att supraledande kablar är det enda rimliga alternativet till högspänningskablar i stadselnät och att deras användning skulle innebära att man kan skrota resurs- och markkrävande transformatorstationer. Även om mellanspänningskablar av koppar också kan användas för överföring av högspänning i innerstadsområden, skulle strömvärmeförlusterna vara större än kostnadsfördelarna. För Essenprojektet är konventionella mellanspännings-kablar inte möjliga eftersom de kräver mycket större dragningsyta – i stället för en 10 kV- supraledarkabel skulle det krävas fem parallella kopparkablar – oftast en omöjlig uppgift med tanke på det begränsade utrymmet under våra storstadsgator.

Effektiv teknologi som snart kan konkurrera med konventionella lösningar

Toppmoderna högtemperatursupraledare (som kyls ned av flytande kväve), som de i AmpaCity-projektet, har redan använts i energirelaterade tillämpningar några år, även om det inte har varit i någon större skala. Tack vare förbättrade produktionsprocesser är det först nu som supraledarkablar finns tillgängliga i tillräckliga längder och kvantiteter. Supraledning är en effektiv teknik eftersom den bidrar till att spara material- och energiresurser. Experterna räknar med att dessa innovativa kablar snart kommer att kunna konkurrera med kopparlösningar i energiintensiva tillämpningar. BMWi ser supraledarutrustningen som en viktig del i framtida energiförsörjningssystem.

Iskalla ledare med överlägsen teknik

De tekniska fördelarna med supraledande kablar förklaras av ledarmaterialets egenskaper. Vid temperaturer på runt -200 °C, omvandlas materialet till en nästan perfekt elektrisk ledare och kan transportera minst 100 gånger mer el än koppar. Trots det kylande höljet innebär den kompakta designen att supraledarkabeln kan transportera fem gånger så mycket ström som en kopparkabel av samma storlek – och med mycket mindre strömförlust.

RWE Deutschland, Nexans och KIT inleder projektet ”AmpaCity” – världens längsta supraledarinstallation som ska ersätta högspänningskabel i stadselnät

För att uppnå temperaturen där materialet blir elektriskt ledande kyls kabeln ned med flytande kväve. På så vis kan stora strömmängder överföras med minimal förlust och med mindre ledarareor än i motsvarande kopparkablar. (Foto: Nexans)

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.