Nexans har tilldelats ett fyraårigt kontrakt avseende leveranser av kabel för flygplatsbelysning. Beställare är det indiska MAFI-projektet som ska modernisera flygplatsinfrastrukturen.

2012-02-28 - Nexans, världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt av indiska Tata Powers division för strategisk elektronik (Tata Power SED), värt cirka 5 miljoner euro. Uppdraget gäller leverans av specialkabel – både primär mellanspänningskabel och sekundär lågspänningskabel – för flygplatsbelysning. Det så kallade MAFI-projektet syftar till att modernisera det indiska flygförsvarets (Indian Air Force, IAF) flygplatsinfrastruktur. Det fyraåriga kontraktet omfattar leverans av flera tusen kilometer kablar för att uppgradera matarströmkretsarna till signalljusen på start- och landningsbanor samt taxibanor, på 30 IAF-baser runtom i Indien.

Nexans har tilldelats ett fyraårigt kontrakt avseende leveranser av kabel för flygplatsbelysning. Beställare är det indiska MAFI-projektet som ska modernisera flygplatsinfrastrukturen.MAFI-projektet är inriktat på modernisera infrastrukturen på flygbaserna där start- och landningsbanor behöver uppgraderas för att kunna ta emot de nya militärflygplan som ska tas i bruk. Målsättningen med projektet är att uppgradera alla IAF-baser med toppmodern utrustning och nya system för att kunna hantera alla typer av moderna militärflygplan.

Primära och sekundära kablar

Nexans ska leverera både primära och sekundära kablar till MAFI-projektet, bland annat 5 kV-kablar tillverkade enligt FAA-standarder (Federal Aviation Administration) som kommer att användas i stamnätet för flygfältens matarströmkretsar. Förutom dessa blir det aktuellt med 600 V sekundärkablar enligt H07RN-F-standarden som ska förbinda huvudkraftnätet med de enskilda belysningselementen på korta avstånd.

Nexans flygplatskablar är utformade för att tåla extrema temperaturer från -25 till +70 °C, så de är perfekta för denna tillämpning då temperaturen på start- och landningsbanorna normalt varierar mellan 0 och +40 °C. En annan viktig teknisk detalj är kablarnas kapacitet att garantera maximal driftsäkerhet och en lång livslängd i ett extremt fuktigt klimat.

MAFI-kablarna kommer att tillverkas i Nexans fabriker i Lyon och Bohain i Frankrike. Eftersom moderniseringsarbetet av de 30 flygbaserna ska ske samtidigt krävs en noggrann logistikplanering för att garantera punktliga leveranser till varje plats, och detta kommer att samordnas av Nexans lokalkontor i Delhi, Indien.

 – Det som avgjorde att vi fick detta kontrakt var att Tata Power SED sökte en erfaren leverantör med beprövad förmåga att erbjuda lokal teknisk support av hög kvalitet och därigenom säkerställa rätt val av kablar för denna krävande flygplatstillämpning, säger Olivier PINTO, ansvarig för affärsutveckling inom flygplatsbelysningskablar på Nexans.
– En annan faktor som talade till vår fördel var vårt mångåriga samarbete med Tata-koncernen i andra projekt samt våra utmärkta referenser från tidigare kabelleveranser till civila flygplatsprojekt i Indien, närmare bestämt i Delhi, Mumbai och Hyderabad.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 24 500 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.