Fördjupat strategiskt samarbete mellan Skanska Installation, Nexans och Ahlsell

Nexans halogenfria installationskablar levereras till Nya Karolinska Solna, det första gemensamma projektet inom samarbetet med fokus på produkter och lösningar för framtida krav inom miljö, funktion och totalkostnad.

Nexans halogenfria installationskablar levereras till Nya Karolinska Solna,
Bild: WhiteTengbomTeam

Grimsås den 5 mars 2012 – Nexans, Skanska Installation och Ahlsell har kommit överens om att fördjupa sitt samarbete gällande kabelleveranser till Skanskas verksamhet. Tillsammans skall parterna utveckla och leverera lösningar och koncept för att möta framtidens krav inom miljö, funktion och totalkostnad. För Nexans del bedöms samarbetet innebära kabelleveranser till ett sammanlagt värde av ca 100 miljoner kronor.

Nexans kompetens inom produktutveckling för bättre miljöval, företagets fullsortiment av kablar och dess produktegenskaper var avgörande för Skanskas val av kabelleverantör.

– Vi har valt Nexans som huvudleverantör eftersom de uppfyller våra strikta kabelkrav beträffande energi, miljö och säkerhet. Vid stora byggprojekt är det dessutom viktigt att ha leverantörer som har hög leveransförmåga, säger Per-Ola Jönsson, VD Skanska Installation.

Det första gemensamma projektet inom samarbetet är Nya Karolinska Solna (NKS). Nexans levererar halogenfria kablar till det nya universitetssjukhuset som byggs och, när det öppnar 2016, ska drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Nya Karolinska Solna utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad, ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda. Anläggningen kommer även att även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

– NKS ska bli ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus som är klimatneutralt. Skanskas val av partner befäster Nexans ställning inom hållbart byggande och bekräftar vår strategiska satsning att utveckla kablar och service som tillgodoser framtidens byggnationskrav inom energiförbrukning, miljö och säkerhet, säger Lars Josefsson, affärsområdeschef på Nexans Sweden.

Det fördjupade samarbetet påbörjas under första kvartalet 2012 och tredje part är Ahlsell, som kommer att säkerställa att de bästa logistiska lösningarna ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv används och utvecklas. Att leverera rätt produkt i rätt tid är extremt viktigt i komplexa projekt som NKS.
 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com
Lars Josefsson Affärsområdeschef Distributörer och Installatörer
Tel 0325 80 152
lars.josefsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 24 500 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.