Nexans Research Center firar 10 år av innovation i Lyon, Frankrike

2012-03-19 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, etablerade sitt Lyon-baserade forskningscenter 2002 och firar nu stolt centrets tioårsjubileum.

Nexans Research Center firar 10 år av innovation i Lyon, FrankrikeNexans grundades 2000 och ledningen beslutade ganska omgående att skapa en samverkande och samordnande modell för koncernens forsknings- och utvecklingsarbete med målet att denna organisation skulle bli, och behålla sin ställning som, ett av världens mest innovativa center för kabelutveckling.

Nexans första Nexans Research Center (NRC) öppnade i Lyon år 2002.  Sedan dess har ytterligare tre forsknings- och utvecklingscentra etablerats – i Nürnberg (Tyskland), Lens (Frankrike) och Jincheon (Korea). De fyra forskningscentren har ett nära samarbete via utvecklingsnätverk och med pilotenheter där prototyper kan förfinas, tillverkas och certifieras. Totalt arbetar över 600 forskare, ingenjörer och tekniker med att, i snitt, introducera två nya produkter på marknaden varje vecka.

NRC Lyon är huvudcenter för utveckling av avancerade material, banbrytande teknik och nya metoder som kan användas för att konstruera förstklassiga produkter som uppfyller kundernas högt ställda krav. En grupp av femtio högt kvalificerade forskare arbetar i Lyon med att tillgodose nuvarande och framtida kunders behov.

Ett axplock ur NRC Lyons framgångsrika arbete:

 • Högpresterande tvärbundna material som ofta används i kabelsystem för industritillämpningar, särskilt inom förnybar energi, kraftverk och transporter.
 • Pionjär vad gäller brandsäkra lösningar med den patenterade isoleringstekniken INFIT™. Vid en eventuell brand omvandlas INFIT™ till ett hårt keramiskt skikt som ger en hög brandskyddsnivå.
 • LFH-kablar, bland annat halogenfria (HFFR) lösningar med låg rökutveckling för inomhustillämpningar.
 • Lösningar för extrema miljöförhållanden, till exempel:
  • Högtemperaturssilikon, för rälsfordon,
  • Gummi som tål lera, för olje- och gasindustrin,
  • Kablar för extremt låga temperaturer, till exempel ICEFLEX®-serien, som används i flera olika varianter ombord på fartyg och i olje- och gasindustrin, och som håller sig böjlig ända ner till –50 °C.
 • Energieffektiva konstruktioner som minskar CO2-avtrycket och hållbara lösningar som använder sig av miljövänliga råvaror och minskar materialförbrukningen.

Forskningscentret Lyon är fullt utrustat för att tillverka och testa kabelprototyper, allt för att kunna korta utvecklingsfasen och tiden till marknadsintroduktion. Teamet har utvecklat kraftfulla system för datorsimulering som gör det möjligt att konstruera nya kablar på ett mycket effektivt sätt. Dessutom utvärderas produkternas prestanda i skarpa tester vid vårt testcenter.

– Vi differentierar oss genom att erbjuda produkter och tjänster med hög prestanda och kvalitet. Våra fyra NRC har en viktig roll för vår fortsatta strävan att uppfylla denna ambition, berättar Nexans teknikdirektör Jean-Maxime Saugrain.


 

  

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 24 500 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.