Nexans har tagit hem en order värd över 50 miljoner euro avseende leverans av HS-kraftkabel till Northwind offshore-vindpark

57 km 245 kV-sjökabel ska koppla ihop Belwind fas 2 med Northwind,
och sedan vidare till kusten i Zeebrugge, Belgien.

2012-04-10 Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt över 50 miljoner euro. Kontraktet gäller leverans av 57 km exportkablar för havsförläggning till Northwind NV-projektet i Nordsjön. Projektet omfattar 14 km kabel för att koppla ihop Belwind fas 2 med vindparken Northwind (tidigare Eldepasco), samt ytterligare 43 km kabel för att transportera de 381 MW som alstras vid de båda vindkraftsanläggningarna till det belgiska elnätet.

Nexans har tagit hem en order värd över 50 miljoner euro avseende leverans av HS-kraftkabel till Northwind offshore-vindparkFörutom konstruktion, typprovning och leverans av sjökablar med PEX-isolering ska Nexans även leverera mekaniska och elektriska tillbehör, bland annat skarvenheter för att koppla ihop sjö- och landkablar, tillbehör för de två plattformarna, som består av hang-offs och GIS-kopplingar (gasisolerat ställverk), samt fyra reparationskopplingar.

Northwind vindpark kommer att bestå av 72 vindturbiner med en total kapacitet på 216 MW. Kraften levereras till det belgiska elnätet via HV transformatorstationen ELIA i Zeebrugge. Den 14 km långa kabeln (245 kV) ska förbinda Belwind fas 2 med Northwind och består av tre kopparledare med 400 mm² ledararea vardera.

Merparten av den 43 km långa 245 kV-länken från Northwind till Zeebrugge innehåller tre kopparledare på 1 000 mm2. På en sträcka måste kabeln emellertid dras längs en havskanal som muddras regelbundet. För att skydda kabeln måste den grävas ned 9 meter i havsbotten. För att upprätthålla strömförsörjningen i kabeln längs denna kanal kommer kopparledararean att utökas till 1200 mm2 på ett avsnitt om 4 km. Denna kabelsektion får en ytterdiameter på 265 mm och kommer att väga 130 kg per meter.

Sjökabeln kommer att tillverkas i Nexans fabrik i Halden, Norge. I sjökabeln ska även två optofiberelement (FO48) tillverkade vid Nexans Rognan-fabrik ingå, detta för att möjliggöra datakommunikation, styrning och övervakning av kraftledningarna.

“– Efter framgången med vårt kabelkontrakt för Belwinds första fas är vi mycket nöjda att vår teknik ännu en gång har blivit utvald, säger Dirk Steinbrink, chef för affärsområde högspännings- och sjökabel på Nexans. Vi fick uppdraget att leverera högspänningskabel till Northwind tack vare vår beprövade tekniska expertis och våra goda, långsiktiga relationer med kunder inom vindkraftindustrin.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 24 500 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.