Nexans har tagit det första spadtaget till sin första produktionsanläggning för högspänningskabel i Nordamerika

Den nya fabriken i Bushy Park Industrial Complex i Charleston i South Carolina kommer att stärka Nexans ställning på den snabbt växande marknaden för högspänningskabel och befästa företagets etablering i Nordamerika.

2012-06-13 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har påbörjat byggnationen av sin första anläggning för tillverkning av högspänningskabel i Nordamerika. Flera prominenta gäster var på plats vid ceremonin där första spadtaget togs till fabriken som ligger i Berkeley County, Charleston, South Carolina. Bland gästerna fanns South Carolinas guvernör Nikki Haley, Fréderic Michelland som ansvarar för Nexans internationella högspännings- och sjökabelverksamhet och region Nord- och Sydamerika, samt Steve Hall, som är Nexans Nord- och Sydamerikachef..

I en första fas investeras 85 miljoner dollar i anläggningen och tillverkningen kommer till en början att koncentreras på markkablar för högspänning ända upp till 500 kV (extra hög spänning eller EHV). Verksamheten vid anläggningen beräknas starta under 2014.

– Etableringen av vår första produktionsanläggning för högspänningskablar i Nordamerika är en viktig strategisk utveckling för Nexans. Fabriken bidrar till att vi kan utnyttja den stadigt stigande efterfrågan på högspänningskablar av hög kvalitet, utvecklade och producerade för att tillgodose de specifika behoven i de större infrastrukturprojekt för kraftöverföring som planeras i Nordamerika och på andra håll i världen de närmaste åren, säger Fréderic Michelland.

– Det är spännande att se att ännu ett internationellt företag väljer att förlägga sin nya verksamhet till South Carolina. Till vår glädje satsar företaget 85 miljoner dollar och skapar 200 nya arbetstillfällen. Fler och fler företag runt om i världen upptäcker att South Carolina är en bra plats för företagsverksamhet, kommenterar guvernör Nikki Haley.

 – Vi identifierade Charlestonregionen som den bästa platsen på östkusten eftersom läget ger tillgång till en befolkning på 110 miljoner människor och det är enkelt att nå hamnanläggningar för sjötransporter, fortsätter Steve Hall. Vi tilltalades av South Carolinas anseende som företagsvänlig region med ett konkurrenskraftigt paket för företag som vill etablera sig där. Bushy Park Industrial Complex (Berkeley County) har dessutom stora områden med oexploaterad mark. En annan fördel är de utmärkta tekniska skolorna, South Carolinas yrkesutbildningar och att det finns yrkeskunnig lokal arbetskraft.

Den nya fabriken bidrar till att stärka Nexans produktutbud i Nordamerika som i nuläget består av mellanspännings-, lågspännings-, luftlednings-, industri- och installationskablar, elektriska ledare och LAN-produkter. Region Nordamerika svarade för över 11 procent av Nexans totala försäljning 2011, och har mer än 1 785 anställda vid sju fabriker, fyra i USA och tre i Kanada.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.