Nexans tilldelas kontrakt värda 110 miljoner euro avseende leverans av hög- och mellanspänningskablar för modernisering av Libyens infrastruktur för transmission och distribution av el.

Nexans ska leverera hög- och mellenspänningskablar för att modernisera Libyens infrastruktur för kraftförsörjning.2012-07-19 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats kontrakt till ett värde av cirka 110 miljoner euro av libyska PEWCO (Public Electrical Works Company) som är ett helägt dotterbolag till GECOL, det statsägda bolaget med ansvar för produktion och distribution av el. Kontrakten avser leverans av kablar till projekt som ska modernisera landets infrastruktur för kraftförsörjning.

Kontrakten omfattar leverans av över 1 000 km hög-, låg- och mellanspänningskablar. Transmissionskontraktet omfattar 245 kV-kabel för markförläggning som ska tillverkas och levereras av Nexans Frankrike. Nexans i Grekland svarar för leveransen av distributionskablarna (33 kV och 15 kV) och optokablarna. Nexans i Italien levererar tillbehören.

PEWCO svarar själv för installationen av kablarna. Nexans kommer att leverera alla tillbehör som behövs, optokablar (för automatisering, styrning och kommunikation i transformatorstationer och övervakning av kabeltemperaturer) samt bistår med ingenjörstjänster, teknisk support och utbildning till PEWCO och GECOL.


Kabelleverans och installation planeras ske under 2012 och 2013.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.