Nexans tilldelas kontrakt värt runt 3,5 miljoner euro för leverans av Flamex-kablar till Hyundai Rotems höghastighetståg

2012-09-13 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt cirka 3,5 miljoner euro.  Kontraktet avser tillverkning och leverans av kablar för rälsfordon till de tio höghastighetståg, KTX-II, som Hyundai Rotem ska tillverkar för Korails, Sydkoreas statsägda järnvägsoperatör. Leveransen omfattar styr- och elkablar från Nexans omfattande utbud av Flamex. KTX-II-tågen kommer att gå i linjetrafik i Honamregionen i Sydkorea. 

De första kabeluppsättningarna kommer att levereras i slutet av 2012. Nexans räknar med att slutföra projektet inom de närmaste två åren.

Nexans tilldelas kontrakt värt runt 3,5 miljoner euro för leverans av Flamex-kablar till Hyundai Rotems höghastighetstågFLAMEX uppfyller internationella säkerhetsnormer

Nexans FLAMEX-sortiment täcker in alla produktkategorier, från kraftkablar till styr-. databus-, vagnkopplings- och optofiberkablar samt högspänningskablar för strömavtagare på tågtak. FLAMEX-kablarna har utformats för att maximera säkerheten för passagerarna. De motsvarar alla krav i exempelvis de europeiska (EN), franska (NFF), tyska (VDE), brittiska (BS) och internationella (IEC) standarder. Kablarna är helt halogenfria vilket minskar miljöpåverkan.

FLAMEX-kablar är beständiga mot flamutveckling och eventuell rökutveckling, är inte frätande och innehåller låga gifthalter. FLAMEX har även utmärkt dragstyrka och mekanisk hållfasthet mot nötning, slag och kemiska substanser. Detta är särskilt viktiga egenskaper för rälsfordon eftersom kablarna vid en eventuell brand ska säkra elförsörjningen till dörrar, ventilation, högtalare och datatransmission – alla viktiga system för att rädda liv.

Håller avtalade leveranstider

– Nexans har samarbetat med Hyundai Rotem i över tio år och fick detta kontrakt tack vare att vi kunde intyga att vi kan leverera en utmärkt service till våra kunder. För avtalet med Hyundai Rotem innebar det att vi måste bevisa – och lova – att vi kan uppfylla strikta servicenivåkrav, säger François Renier, chef för rälsfordonssegmentet på Nexans.
– Med åren har vi utvecklat ett avancerat lagerhanteringssystem som vi använder för att säkerställa punktliga leveranser till Hyundai Rotem.

Kablarna tillverkas vid Nexans anläggningar i Paillart och Lyon (Frankrike) och i Mönchengladbach (Tyskland).

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.