Nexans lanserar sin stöldskyddslösning för kablar på InnoTrans 2012

Nya lösningar gör det svårare att stjäla och enklare att spåra Nexans järnvägskablar

2012-09-17 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, lanserar nya stöldskydd för kablar på InnoTrans – lösningar som ska hjälpa järnvägsbolagen att minska de omfattande stölderna av kopparkabel i järnvägsnätet.

Nexans försöker angripa stölderna av jordkablar från två håll. Dels genom kablar som är svårare att stjäla och inte lika ekonomiskt givande för tjuvarna, men som ändå uppfyller de senaste branschstandarderna fullt ut. Dels genom ett märkningssystem, med en avancerad brandbeständig koppartejp, som gör att leveranskedjan kan informeras om stölder.

Nexans lanserar sin stöldskyddslösning för kablar på InnoTrans 2012Jordkabel stöldskyddas av stål- och kopparblandning

De flesta kablar – och särskilt jordkablar – är tillverkade av enbart koppar, vilket gör dem mycket värdefulla och attraktiva för tjuvar (till följd av det höga återförsäljningsvärdet på ren koppar). Nexans första åtgärd är att minska återförsäljningsvärdet på kabeln utan att ge avkall på kabelns prestanda i övrigt.

Kopparledaren, som är av standardstorlek, har en armering av omväxlande koppartråd och galvaniserad ståltråd och ett ytterhölje av kraftig plast (polyeten). Ståltråden innebär att det blir svårare att klippa kabeln med vanliga verktyg och därmed krångligare att stjäla kabeln. Samtidigt är det näst intill omöjligt att separera kopparn från stålet, vilket minskar värdet på den svarta marknaden till en bråkdel av priset på ren koppar.

De här nya patenterade stöldskyddade jordkablar är fullt kompatibla i storlek med tidigare kopparkablar med motsvarande prestanda och man kan använda samma verktyg och kabelskor. Kablarna har dessutom utmärkt böjlighet och formstabilitet.

Brandsäkra och stöldsäkra kabelmärkningar

När kablarna har avlägsnats från järnvägsspåren brukar tjuvarna bränna dem för att få bort isoleringen innan de säljer kopparn vidare. Detta innebär att alla identifieringsmärkningar på kabeln brukar försvinna och att det blir omöjligt att spåra källan.

För att motverka detta problem har Nexans utvecklat en kabel (patentansökan inlämnad) med en kodad brandsäker koppartejp som är inflätad i kabelledarna. Märkningen gör det enklare att spåra ursprunget på den stulna kopparn när den lämnas in till skrothandlare..

Eftersom tejpen är inflätad längs hela ledarens längd är det praktiskt taget omöjligt för tjuven att avlägsna den.

– Kopparstölder är ett problem som skapar allvarliga säkerhets- och driftproblem för järnvägsnäten över hela världen. Nexans har ett nära samarbete med sina kunder för att utveckla lösningar som kan avhjälpa problemen, säger Jean Fehlbaum, marknadschef för infrastruktur- och industriprojekt på Nexans.
 – Återvinning är en viktig del i kopparns leveranskedja, men det är mycket svårt att fastställa ursprunget på återvunnen koppar. Vi är övertygade om att de här nya metoderna erbjuder utmärkta möjligheter att göra järnvägskablar mindre stöldbegärliga samtidigt som aktörerna i branschen får nya verktyg att identifiera stulen koppar.

Nexans stöldskyddade kablar testas för närvarande av ett antal järnvägsbolag i Europa.

InnoTrans 2012
18 – 21 september 2012
Berlin, Tyskland
Hall 12 / Monter 224

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.