Nexans och Fincantieri sluter avtal om leverans av halogenfria fartygskablar och förbättrade logistik- och tekniktjänster

Nexans SHIPLINK-brandkablar ska användas för kraftöverföring och kontroll- och styrfunktioner på två nya kryssningsfartyg som byggs av en av de största aktörerna på marknaden

Nexans och Fincantieri sluter avtal om leverans av halogenfria fartygskablar och förbättrade logistik- och tekniktjänster2012-10-25 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt om produktion och leverans av fartygskablar, värt 6 miljoner euro, av det italienska skeppsvarvet Fincantieri. För detta projekt används kablar och tillbehör ur Nexans 
 SHIPLINK®-sortiment för kraftförsörjning och styrnings- och instrumenteringsapplikationer.  Kablarna är lättinstallerade i trånga utrymmen och har låg vikt.

Kablarna ska levereras till Fincantieris varv i Monfalcone i Italien, där de kommer att installeras i två kryssningsfartyg som byggs på beställning av en av de största marknadsaktörerna. Kablarna har konstruerats enligt senaste IEC-standarderna och är godkända av Lloyd's Register. Kablarna avger ingen rök vid en eventuell brand ombord och är halogenfria för att skydda människor och utrustning på fartyget. Kablarna uppfyller även de strängaste internationella standarderna.

För tilldelningen av kontraktet krävdes att Nexans kunde dokumentera att man kunde uppfylla de viktiga kriterier som Fincantieris och rederiets ingenjörer fastställt för design, tillverkning, prestanda, leverans och installation..

Andra förutsättningar för att få kontraktet var att kablarna skulle kunna levereras inom fem dagar från beställning med hjälp av ett särskilt prognossystem, att kablarna som används ombord skulle vara fullständigt spårbara, från produktion till leverans, samt att Nexans hade kundansvariga på plats i Italien för att tillgodose Fincantieris behov. 

– Avgörande för Fincantieri var att kablarna som installeras av Fincantieri och dess underleverantörer var fullständigt spårbara. Fincantieri ställde krav på att systemet skulle ge dem en snabb, enkel och fullständig spårningsmöjlighet, från tillverkning till installation, med hjälp av ett begränsat antal indikatorer. Vi har byggt upp vårt logistiksystem runt detta krav, säger Vincent Lamblin, chef för Nexans europeiska fartygskabelssegment.
– Vi har även ett nära samarbete med Fincantieris ingenjörer för att hjälpa dem att reducera de totala ägarkostnaderna (TCO) vad gäller inköp och installation av kablar på deras övriga fartyg.
 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com