Nexans har tilldelats första kontraktet på sin stöldskyddslösning för kablar, CORE-TAG®, för det franska järnvägsnätet

Det franska järnvägsnätet, RFF, blir först ut att använda Nexans CORE-TAG®, en ny stöldskyddslösning som möjliggör spårning av stulna järnvägskablar

2012-11-26 – Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) har tilldelat Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, det första kontraktet för konstruktion och tillverkning av en specialkabel med den nya kabelstöldskyddstekniken CORE-TAG® för järnvägar. Kabeln kommer att installeras i fyra av de franska regioner där  järnvägsnätet ägs och underhålls av den franska motsvarigheten till Trafikverket, Réseau Ferré de France (RFF).
Den jordkabel som Nexans kommer att leverera har en blymantlad kopparledare med en ledararea på 25 mm2 och är tillverkad vid Nexans anläggning i Mehun-sur-Yèvre i centrala Frankrike.
 

Nexans har tilldelats första kontraktet på sin stöldskyddslösningCORE-TAG® – stöldskydd för kablar

De flesta kablar– och särskilt jordkablar – tillverkas oftast av koppar, vilket gör dem mycket värdefulla och attraktiva för tjuvar (till följd av det höga återförsäljningsvärdet på ren koppar).

I samband med stölden brukar isoleringen som skulle kunna identifiera ägaren brännas bort och kvar blir bara kopparledaren. Till skillnad från mer komplexa och dyra märkningstekniker, till exempel sådana som använder ovanliga jordningselement, baseras Nexans CORE-TAG®-lösning på en kodad brandsäker koppartejp som är inflätad i ledaren.

Punktmatriskoden på tejpen – som anger vem som är ägare (RFF i detta fall) – gör det enkelt att spåra ursprunget på den stulna kopparen när den hamnar hos skrothandlaren, även efter att isoleringen har bränts bort.
CORE-TAG®-märkningen syns tydligt om man inspekterar snittytan på den avskurna kabeln. För att läsa identifikationskoden behöver man bara öppna en längd på runt 25 cm. Eftersom tejpen är inflätad längs hela ledarens längd är det praktiskt taget omöjligt för tjuven att avlägsna den.

Kablar med CORE-TAG®-skyddet är lika enkla att hantera och installera som konventionella kablar – man använder samma verktyg och tillbehör.
– Kopparstölder är ett problem som orsakar allvarliga säkerhets- och driftproblem för järnvägsnät över hela världen. Nexans utvecklar, i nära samarbete med sina kunder, system som på ett effektivt sätt bidrar till att lösa dessa problem, säger Jean Fehlbaum, marknadschef för infrastruktur- och industriprojekt på Nexans.
– Återvinning är en viktig del i kopparns leveranskedja, men det är mycket svårt att fastställa ursprunget på återvunnen koppar. Vi är övertygade om att den nya CORE-TAG®-tekniken erbjuder utmärkta möjligheter att göra järnvägskablar mindre stöldbegärliga samtidigt som aktörerna i leveranskedjan får nya verktyg att identifiera stulen koppar. Efter att ha utvecklat denna lösning är vår huvuduppgift att marknadsföra den för återvinningsaktörerna så att de vet vad de ska leta efter, och också se till att potentiella tjuvar förstår att det kommer mycket bli svårare att avyttra stulen järnvägskabel.

Nexans diskuterar i dagsläget med olika operatörer i Europa, Afrika och Australasien för att sälja in denna lösning.

CORE-TAG®-tekniken kan också användas i andra branscher där kabelstölder förekommer.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.