Nexans stöttar kunderna i deras automatiseringsarbete – lanserade nya hybridkablar i Motionline®-serien på SPS IPC Drives-mässan

Hybridkabellösningar samlar separata el-, data- och signalöverföringsfunktioner i en och samma kabel och gör att automationsutrustning kan kopplas ihop och installeras snabbare och enklare samtidigt som de skapar ökad flexibilitet

2012-12-03– Nexans, ett världsledande företag inom kabelindustrin, stärker sitt utbud av Motionline®-kablar för automationsinstallationer och lanserar avancerade, högteknologiska hybridkabellösningar som samlar separata el-, data- och signalöverföringsfunktioner i en och samma kabel. De nya hybridkablarna erbjuder en innovativ, snygg och utrymmessnål lösning för sammankoppling av automatiseringsutrustning. Kablarna är både snabbare och enklare att installera jämfört med alternativet med separata kablar för varje funktion och ger flexibilitet för framtida om- och tillbyggnadsprojekt.

Nexans stöttar kunderna i deras automatiseringsarbete – lanserar nya hybridkablar i Motionline®-serien på SPS IPC Drives-mässanVad är en hybridkabel?

Nexans nya hybridkablar består av en elkabel samt minst en annan viktig automationstillämpning i samma kabelledararea. I en kabel ryms både en elkabel och en eller flera av följande tillämpningar: signal-, BUS-, sensor-, styr- och plastoptofiberkablar.

Hybridkablar ger lägre kostnader och effektivare installationer

Den traditionella metoden för att installera automationsutrustning, som exempelvis servomotorer eller robotar, bygger på separata kablar för varje ström-, data- och signalöverföringskoppling mellan kopplingsskåpet och enheten. Detta tillvägagångssätt är tidsödande och om man vill lägga till en enhet måste fler kablar dras. Dessutom kan det bli nödvändigt att montera fler uttag och kontakter i skåpet.

Användningen av BUS-kablar har redan reducerat detta arbete genom att erbjuda enklare koppling av varje aktiv komponent. Med introduktionen av de nya hybridkablarna har Nexans utvecklat BUS-kabelkonceptet ytterligare.

Genom att ersätta den vanliga ”stjärnkonfigurationen” (där varje automationsenhet är kopplad till elskåpet med ett knippe kablar) med utläggning av en ”slinga” eller en ”kedjekoppling” som förbinder enheterna med varandra, skapas ett system som är snabbare och enklare att installera. Systemet blir också lättare att bygga ut eftersom nya enheter ansluts till en av de befintliga enheterna.

Hybridkabeldesign

Eftersom det finns många potentiella tillämpningar är hybridkablarna ingen lagervara. Nexans kommer att skräddarsy en lösning för varje installation. Kabeln kommer dock att bestå av följande baskomponenter: datatransmission, strömledare och en skyddsledare samt signalelement. Kablarna är utformade för skydd mot elektromagnetiska störningar (EMC), och vi rekommenderar ett termoplastiskt polyuretanhölje (TPU) som är motståndskraftigt mot olika potentiellt skadliga vätskor och ämnen som ingår i automationstillämpningar.

Nexans har med framgång utvecklat och testat en hybridkabel som klarar 28 A i varje 4 mm² strömledare..

Anslutningar är viktiga i en totallösning

Vid hybridkabelinstallationer är det även viktigt att välja optimalt kontaktdon. För att kunna erbjuda nyckelfärdiga lösningar har Nexans ett samarbete med Intercontec med ambitionen att utveckla en ny generation av mångsidiga hybridkontaktdon.

Varumärket Motionline®

Nexans har samlat sitt utbud av kablar för automatisering under varumärket Motionline®, vilka erbjuder hög prestanda och tillförlitlighet för flera olika automationstillämpningar som kräver styr-, BUS-, sensor- och robotkablar.

Hybridkablarna har utvecklats vid Nexans MAC (Motion Application Centre) i Nürnberg och tillverkas i den intilliggande fabriken.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.