Nexans levererar mellan-
spänningskablar till havsvindparken Westermost Rough

Ny avropsorder från ramavtalet mellan DONG Energy A/S och Nexans

2013-02-25 – Westermost Rough Ltd, London, och Nexans ingick nyligen ett avtal om leverans och montering av mellanspänningskablar till havsvindparken Westermost Rough belägen åtta kilometer utanför Yorkshires kust, öst om Holderness. Ordern gäller cirka 53 km kablar för havsförläggning. Kablarna ska användas för att koppla ihop vindturbinerna med varandra och med transformatorplattformen. Utöver detta ska ytterligare två kilometer kabel levereras för kabeldragningen på själva plattformen. Leveransen är planerad till våren 2013.

Denna havsvindpark kommer att uppföras och drivas av Westermost Rough Ltd., ett dotterbolag till det danska kraftbolaget DONG Energy. När projektet är slutfört kommer 35 vindturbiner med en produktion om sex megawatt vardera att stå ute i havet nordöst om Humber-flodens mynning i Nordsjön. Efter idrifttagning, som är planerad till 2014, kommer Westermost Rough att producera 210 megawatt ren energi över en yta om 35 kvadratkilometer, tillräckligt för att försörja runt 160 000 hushåll i Storbritannien med el.

Det nya avtalet är den tredje avropsordern från ramavtalet om leveranser på upp till 900 km mellanspänningskablar för havsförläggning, ett avtal som ingicks mellan DONG Energy och Nexans i augusti 2011. Enligt avtalet ska den danska kontraktsparten avropa leveranser av upp till 150 km av Nexans högprestandakablar varje år för ytterligare havsvindparker. Tidigare avrop har avsett havsvindparkerna West of Duddon Sands och Borkum Riffgrund 1.

Mellanspänningskabel som klarar havsmiljö.Mellanspänningskablarna är VPE-isolerade med polyetenhölje och armering, samt har ett skikt med längs- och tvärgående vattentätning, för att uppfylla de hårda krav som ställs på kablar i havsmiljö. (Foto: Nexans)

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.