Nexans offentliggör bildandet av Nexans Foundation

Nexans offentliggör bildandet av Nexans Foundation2013-03-25 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, tillkännagav idag att företaget bildat stiftelsen Nexans Foundation – en gemensam plattform för företagets alla sponsringsaktiviteter som ska stödja Nexans aktiva och långsiktiga samhällsinsatser runtom i världen.

Nexans Foundation kommer att fokusera på två områden som ligger i linje med Nexans kärnvärden::

  • Stöd till samhälls- och välgörenhetsprojekt av allmänt intresse genom att bidra till att motverka fattigdom och elbrist i olika delar av världen. Nexans Foundation ska uppnå detta genom att underlätta eltillgången, och därmed hjälpa eftersatta grupper att få tillgång till service som är viktig för deras personliga, sociala och ekonomiska utveckling.
  • Att bevara världskulturarv genom utvecklings- och renoveringsprojektet för Versailles slott, museum och nationella egendom.

– Ett stort företag som Nexans är en del av samhället och måste aktivt och långsiktigt bidra till det allmännas bästa och vi har en uppgift att fylla i detta avseende, utan att därför överta statens roll, säger Frédéric Vincent, Nexans ordförande och koncernchef.
– Våra åtaganden genom Nexans Foundation stärker de initiativ som pågått under många år och ligger i linje med våra kärnvärden. Nexans Foundation har även ambitionen att engagera alla medarbetare inom Nexans i stiftelsens utveckling och aktiviteter.

Anmärkning

De projekt som Nexans medverkar i för närvarande är:

  • Elektriker utan gränser – en ideell organisation som bidrar till att förbättra tillgången på el för de mest utsatta samhällena runt om i världen, i samarbete med Nexans som tillhandahåller låg- och mellanspännings-kraftkablar till ungefär hälften av organisationens behov.
  • Versaillespalatset – utsett till världsarv av UNESCO. Nexans har åtagit sig att sponsra kablar som kan användas vid renovering av anläggningen. Hittills har Nexans levererat cirka 550 km kablar, främst låg-, mellan- och högspänningskablar och säkerhetskablar.
  • Louvre-Lens Museum i norra Frankrike – Nexans donerade alla kablar till anläggningen som omfattar en byggnad på 28 000 m² och 22 hektar mark.

Mer information finns på www.fondationnexans.com
Följ Nexans Foundation på: Youtube Instagram Google+ Facebook Twitter

Mer information:

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.