Nexans utbud av installationskabel har certifierats av Singapore Green Building Council

Första certifieringen med fokus på kablar från ett Green Building Council (kablar för el-, data- och solcellslösningar)

2013-04-29 – Nexans, en av världens ledande experter på kablar och kabelsystem, är först ut bland världens kabelproducenter att erhålla Singapore Green Building Councils prestigefyllda certifiering för sina installationskablar.

Nexans installationskabelutbud certifierat av Singapore Green Building CouncilSingapore Green Building Council (SGBC) är en nyckelaktör när det gäller att driva på utvecklingen av standarder för miljövänliga byggnader, inte bara i Singapore utan i hela Sydostasien. Rådet åtnjuter högt anseende världen över, och denna certifiering är ett viktigt steg i Nexans arbete för att stärka sin globala position som en ledande leverantör av miljövänliga installationskablar. Certifieringen omfattar kablar för både kommersiella byggnader och bostadshus.

– SGBC är ledande inom den ”gröna” byggtrenden i Singapore och i regionen, med medlemmar i hela förädlingskedjan inom bygg- och anläggningssektorn, säger Ng Eng Kiong, ordförande för SGBC.
– Genom att certifiera produkter har vi en viktig roll i att höja standarden på byggprodukter och se till att byggnader inte bara är ”gröna” på pappret utan också byggs med produkter som ger ökad effektivitet, bättre hälsa och säkerhet för de som vistas i byggnaden, och att de tillverkas på ett sätt som främjar god miljöförvaltning.

Certifieringen omfattar följande kablar från Nexans: Alsecure Premium 331 och Alsecure Plus 331, som används för att öka brandsäkerheten genom att svara för elförsörjning till kritiska funktioner som nödbelysning, larm och branddetektion, datakablarna LANmark 6A och LANmark 7A när det behövs hög prestanda, samt ENERGYFLEX-kablar för solcellssystem.

Inför SGBC-certifieringen granskades Nexans kablar noga för att säkerställa att de uppfyller miljökriterierna. Både material och produktionsprocesser utvärderades för att kontrollera att de är resurseffektiva, tekniskt innovativa och omfattas av välfungerande miljö- och kvalitetsledningssystem.

När det gäller materialen är Nexans kablar halogenfria vilket innebär att de gaser som avges vid en eventuell brand i en byggnad inte är giftiga eller frätande. Det innebär också att de alstrar mindre rök än traditionella PVC-isolerade kablar och att kabelsystemen är flam- och brandbeständiga för att branden inte ska sprida sig så snabbt, och därmed ge tid för utrymning och brandbekämpning. Nexans kunde även bevisa att företaget har utmärkta kabeltillverkningsprocesser genom sin ISO 14001-certifiering. Nexans-koncernen är också en av de första tillverkarna som kan tillhandahålla livscykelanalyser för sina produkter.

– Detta är första gången som ett välansett internationellt standardiseringsinstitut riktar fokus på den viktiga roll kablar har för att bygg- och anläggningsföretag, leverantörer och konsulter ska kunna uppnå sina hållbarhetsmål för byggnader. Vi är mycket nöjda med denna certifiering, säger Charlotte Ingold, hållbarhetsansvarig på Nexans Distributors & Installers Europe.

– Hållbarhet är en angelägen fråga för Nexans och denna certifiering bidrar till att särskilja vårt produktutbud för den gröna byggmarknaden från konkurrenternas och ger våra kunder verkliga fördelar. Det är mycket glädjande att ha erhållit detta prestigefyllda intyg från Singapore Green Building Council, säger Johnny Low, försäljningsutvecklingschef för kabellösningar till byggbranschen i Asien-Oceanien.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.