Subsea 7 tar Nexans DEH-system djupare än någonsin

Utvecklingen av Lianzi inbegriper världens djupast liggande installation av direktverkande elvärmesystem (DEH) för produktionspipelines under vattnet. Den Nexans-utvecklade och fältprovade DEH-lösningen är en miljövänlig och kostnadseffektiv garanti för produktionspipelines under vattnet. Kontraktet är värt ungefär 25 miljoner euro.

2013-05-06 – Nexans, världsomspännande expert inom kabelindustrin, har vunnit ett kontrakt värt 25 miljoner euro till Subsea 7, global ledare inom undervattensteknik, konstruktion och tjänster inom offshoreindustrin. Kontraktet gäller tillverkning av direktverkande elvärmesystem (DEH) för undervattenspipelines från oljefältet Lianzi, som ligger i den gemensamma offshorezonen mellan Republiken Kongo och Republiken Angola. Lianzi-fältet sköts av Chevron Overseas (Congo) Limited..

DEHLianzi-fältet är kopplat till plattformen Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) i Angola-block 14. Med ett vattendjup på mellan 390 och 1 070 meter kommer detta att bli världens djupast förlagda DEH-system.

Kontraktet med Subsea 7 gäller leverans av ett komplett DEH-system, inklusive stigkabel, armerad matarkabel, en 43 km lång piggyback-kabel och alla tillbehör som krävs för inkoppling till den pipeline som ska ansluta Lianzi-projektets undervattensanläggning med BBLT-plattformen. Piggyback-kabeln ska vara försedd med Nexans beprövade integrerade skyddssystem IPS.

Direktverkande elvärme (DEH) är en teknik som är utvecklad för att säkerställa flödet genom pipelinen, från källan till plattformen. Växelström från DEH-kabeln går genom stålet i röret, som värms upp pga av sitt eget elektriska motstånd. Genom att kontrollera strömmen kan vi hålla temperaturen på rörets insida över den kritiska temperaturen för bildning av vax och hydrater. Med DEH-systemet på plats behövs ingen kemikalieinjicering, trycksänkning eller andra flödessäkringsmetoder som påverkar miljön eller driften på ett negativt sätt. Med DEH kan pipelinen användas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt säkert sätt.

– Detta senaste projekt med Subsea 7 är ytterligare en bekräftelse på Nexans position som förstahandsleverantör för utveckling och implementering av DEH-systemet, säger Eldar Ystad, försäljningschef för DEH-system hos Nexans.
– Under de senaste 15 till 20 åren har Nexans levererat 19 av 20 pipeline med DEH-system.

Kablarna till DEH-systemet på Lianzi kommer att tillverkas vid vår fabrik i Halden i Norge och vara klar för leverans under sommaren 2014.
Resultatet av detta blir problemfri och pålitlig transport av kolväten.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.