Danska sjukhus väljer Nexans som partner för nästa generation av fiberoptiska nätverk

Ramavtal mellan Region Midtjylland och Nexans Denmark om leverans av mikroswitchar

2013-05-22 – Nexans Denmark och Region Midtjylland har slutit ett flerårigt ramavtal om leverans av 10 000 Ethernet-mikroswitchar. Dessa mikroswitchar är en av huvudkomponenterna i ett innovativt fiberbaserat LAN-kabelkoncept för kontor kallat Fiber To The Office (FTTO). Mikroswitcharna, av typen ”GigaSwitch V3”, kommer att levereras av Nexans Advanced Networking Solutions i Tyskland som är en av de ledande leverantörerna på marknaden för FTTO-lösningar. Gigaswitch V3

DNU Aarhus
Foto: DNU Aarhus, www.dnu.rm.dk

Genom detta kontrakt, som undertecknades av Kenneth Becker för Region Midtjylland och Ole Nielsen, VD Nexans Denmark, kommer Region Midtjylland att vara en av de första användarna av denna nya teknik i Danmark. På regionsjukhuset i Viborg installeras det nya konceptet i renoverade och nya byggnader och på de nya sjukhusen i Århus (Det Nye Universitetshospital, DNU) och Gødstrup (Det Nye hospital i Vest, DNV) utförs installationen i alla byggnader.

Enligt ramavtalet finns det också möjlighet att använda samma innovativa lösning vid 20 mindre sjukhus och vid andra offentliga institutioner i Region Midt.

– Det nya konceptet ger oss bästa möjliga flexibilitet när vi utformar våra nya byggnader och för att tillgodose de nya, strängare kraven som ställs på moderna sjukvårdsinrättningar samtidigt som det kostar mindre än de traditionella infrastrukturlösningarna. Nexans har övertygat oss om att välja den i nuläget bästa lösningen, både vad gäller produktprestanda och ekonomi, förklarar Lars Knudsen.

Med FTTO-konceptet, som bygger på framdragning av fiberkablar till vägguttaget, slipper man begränsningarna med traditionella kopparbaserade kabelsystem. Fiberlösningen gör att behovet av kostnadskrävande utrymmen för kopplingsskåp försvinner samtidigt som det ges en unik möjlighet till redundans och tillgänglighet till nätverket.

Ole Nielsen är övertygad om att ”Region Midtjyllands visionära beslut om att bli den första stora FTTO-användaren i Danmark är ett stort genombrott för detta koncept på den danska marknaden. Valet av fiberbaserat nätverk öppnar nya möjligheter även utanför sjukhussektorn, till exempel för flygplatser, banker och kontor i Danmark.”
 

DNV Godstrup
Foto: DNV Gødstrup, www.curavita.dk
regionmidtjyttland

 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Nexans Tyskland

Nexans Tyskland är en av de ledande kabelproducenterna i Europa. Företaget erbjuder ett brett sortiment av avancerade kablar, system och komponenter till telekom- och energisektorn, bl.a. med superledande material och komponenter som exempelvis Cryoflex-överföringssystem och specialutvecklade maskiner till kabelindustrin. I Tyskland har företaget 8 560 anställda och omsättningen 2012 uppgick till cirka 940 miljoner euro. Nexans Tyskland är ett helägt företag i Nexanskoncernen, vilket innebär att synergieffekter tas tillvara inom koncernens alla affärsområden och särskilt inom forskning och utveckling.

www.nexans.de

Nexans Danmark

Jydsk Kabel grundades 1964 i Köpenhamn. 1970 flyttade Jydsk Kabel till Juelsminde där kabelproduktionen startade under 1976. År 1980 inleds ett formellt samarbete med IKO Sweden, och efter 13 år under Alcatel ändrades namnet 2000 till Nexans Jydsk Kabel. Under 2011 bytte företaget namn till Nexans Denmark. Företaget har 30 anställda, varav ett tjugotal arbetar med kabelproduktion och övriga med intern och extern försäljning.

www.nexans.dk