Ramavtal om kabelleverans, värt 36 miljoner euro, med belgiska järnvägsföretaget Infrabel

Nexans ska leverera merparten av Infrabels behov av 1kV-distributionskablar under de nästkommande två åren

2013-06-13 - Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, tecknade nyligen ett ramavtal värt 36 miljoner euro med Infrabel, den belgiska järnvägsoperatören, om att leverera distributionskablar till renoveringsprojekt under de kommande två åren.

Nexans sluter ramavtal om kabelleverans, värt 36 miljoner euro, med belgiska järnvägsföretaget Infrabel– Vi är mycket stolta över att i en Europa-täckande anbudsprocess ha tilldelats detta kontrakt av Infrabel avseende leverans av merparten av Infrabels 1 kV-distributionskablar de kommande två åren. Sammantaget blir detta mer än 5 300 km kabel, varav 90 procent kommer att tillverkas vid våra belgiska fabriker. Resterande 10 procent kommer att produceras vid andra Nexans-anläggningar i Europa, säger Koen Van Gucht, försäljnings- och marknadschef för Nexans Belgium.

Ledarskap

– Kontraktet återetablerar Nexans som en av Infrabels främsta elkabelleverantörer vid en tidpunkt när järnvägsinfrastrukturen genomgår en omfattande renovering, säger Eric du Tertre, chef för Nexans marknadssegment för järnvägsinfrastruktur.
– Vår framgång i detta anbudsförfarande bekräftar att Nexans kablar håller en mycket hög kvalitet och befäster vår ledande ställning på en marknad där det råder en ytterst tuff konkurrens.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.