Nexans tilldelas kontrakt för kabelleverans till kinesiskt kärnkraftverk värt 9 miljoner euro

Nexans ska leverera klass 1E LOCA-kablar (K0, K1 och K2) till etapp 2 i uppförandet av Tianwan kärnkraftverk.

2013-09-26 - Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett totalentreprenadskontrakt värt 9 miljoner euro av China National Nuclear Corporation. Kontraktet avser leverans av kraftkablar och tillbehör för den andra etappen (reaktor 3 och 4) i uppförandet av Tianwan-kraftverket, beläget i staden Lianyungang i den kinesiska Jiangsu-provinsen. Projektet omfattar byggnation av två ytterligare tryckvattenreaktorer av den ryska typen VVER-1000 som vardera kommer att generera 1 060 MW. Nexans kommer att leverera kablar och tillbehör till applikationer inom reaktorinneslutningsområdet, med installationsstart år 2015.

Nexans tilldelas kontrakt för kabelleverans till kinesiskt kärnkraftverk värt 9 miljoner euroNexans anläggning i Mehun-sur-Yèvre, Frankrike, kommer att svara för tillverkningen under en treårsperiod. Kablarna kommer att uppfylla de mest stränga internationella säkerhetskraven, inklusive K0, K1 och K2 ( klass 1E LOCA) som reglerar kvaliteten på kablar för kärnkraftverk.

Med denna kabelteknik uppnås bättre brandskydd i nödsituationer tack vare ett robust kabelhölje. Dessutom används halogenfria material som ger låg rökutveckling och mindre giftig gas vid en eventuell brand. Dessa kablar ska under hela sin livslängd kunna fungera i mycket krävande miljöer, där det bland annat förekommer högt tryck och höga temperaturer samt reststrålning.

– Nexans tog hem detta kontrakt tack vare sin framstående tekniska expertis och  väl genomförda kabelleveranser i fas 1 av detta projekt. En annan avgörande faktor var vår starka kundfokusering och beredskap att samarbeta med Kinas kärnkraftsmyndigheter för att säkerställa att kablar och tillbehör uppfyller standarderna för detta projekt, säger Olivier Dervout, Nexans chef för kärnkraftssegmentet.

Fakta om Tianwan kärnkraftverk

China National Nuclear Corporation ansvarar för uppförandet av Tianwan kärnkraftverk som har tre ägare: China National Nuclear Corporation (50 % av aktierna), China Power Investment Corporation (30 %) och Jiangsu Guoxin Group (20 %). Etapp 2 i uppförandet kommer att genomföras på samma sätt som etapp 1 och omfattar två tryckvattenreaktorer av den ryska typen VVER-1000 som vardera kommer att generera 1 060 MW.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.