Nexans huvudleverantör till Trafikverket

3-årigt metallkabelavtal till ett värde av 140 miljoner kronor

Grimsås 2013-10-11 – Nexans har av Trafikverket utsetts som huvudleverantör av kabel för deras löpande behov under perioden 2014-2016 med möjlig förlängning även under 2017-2018. Värdet uppskattas till knappt 140 miljoner kronor under de första tre åren.

Nexans huvudleverantör till Trafikverket
Foto: Göran Fält

Nexans kompetens inom teknikutveckling samt företagets fullsortiment av kablar och dess produktegenskaper var avgörande för Trafikverkets val av kabelleverantör. Även förmågan att tillhandahålla kort ledtid har varit en viktig aspekt.

– Vi har valt Nexans som huvudleverantör eftersom de har offererat oss den totalekonomiskt mest fördelaktiga lösningen, säger Mattias Häggström, Inköpschef på Trafikverket.

Nexans har under många år varit en betydande leverantör av kabellösningar för järnväg, både i Sverige och internationellt. Avtalet med Trafikverket befäster ytterligare Nexans position som ledande järnvägsleverantör.

– Vi ser avtalet som en inledning på ett långvarigt samarbete, där vi tillsammans med Trafikverkat bidrar till utvecklingen av en modern svensk infrastruktur, säger Rick Johansson, affärsområdeschef Telekom och Projekt på Nexans Sweden AB.
 
Avtalet avser telekabel, styrkabel och elnätskabel som produceras i Nexans produktionsanläggning i Grimsås. Delar av elnätskabelbehovet kommer också att tillverkas i Nexans produktionsanläggning i norska Namsos. Leveransstart är 1 januari 2014.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com
Rick Johansson Affärsområdeschef Telekom och Projekt
Tel 0325 - 802 27
rick.johansson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.