Ny mellanspänningskabel för nordiskt klimat

Totaltät och rund för lång livslängd och enkel plöjning.

AxclightGrimsås 2013-11-04 – Nexans nya kabel för mellanspänning - Axclight TT - är både totaltät och rund. Totaltät för att stänga ute fukt och på så sätt öka livslängden på kabeln. Dess runda konstruktion, med fyllnadssträngar, gör den lättare att plöja och trycka. Den blir också extra tålig mot slag och intryckningar. Dessutom är den enkel att avmantla samt smidig att böja. Att montagetiden blir kortare följer med på köpet.

Nexans kablar för eldistribution är utvecklade för nordiskt klimat och tål att plöjas ned, även där markförhållandena är svåra. Den nya mellanspänningskabel Axclight TT är inget undantag.

– Vårt nordiska klimat ställer höga krav på kablar som ska grävas ned i marken. Inte nog med att de ska kunna arbetas med i -20°C, de ska samtidigt vara så tåliga att de klarar en tuff nordisk terräng, säger Mats Klarén, marknads- och produktchef på Nexans.

Utöver en ny konstruktion som möjliggör lång livslängd samt kostnadseffektiv och säker installation, har Nexans nya mellanspänningskabel även försetts med en mantel av HDPE för att minimera risken för mantelskador samt en koncentrisk, korrosionsskyddad skärm för att minimera risken för skärmbrott.

– De senaste åren har vi mantelprovat 2,5 miljoner meter kabel i områden med tuffa markförhållanden. Vi vet att det fungerar, menar Mats Klarén.

 

Fakta Axclight TT

  • Rund konstruktion för enkel plöjning och tryckning
  • Totaltät för mycket lång livslängd
  • HDPE-mantel för att minimera risken för mantelskador
  • Enkel att avmantla
  • Koncentrisk, korrosionsskyddad skärm för att minimera risken för skärmbrott
  • Svensktillverkad

Nexans Axclight-kablar
Axclight-familjen är Nexans kompletta sortiment av 3-ledarkablar för mellanspänning. Axclight-kabeln är en modern och stryktålig 3-ledarkabel med lång livslängd om passar kraven från dagens nätägare och entreprenörer. Kablarna finns i ett flertal olika varianter.

Axclight TT
Totaltät och rund för långlivs längd och enkel plöjning.

Axclight H
En luftburen mellanspänningskabel med separat bärlina för att förbättra leveranssäkerheten på landsbygden där terrängförhållandena gör nedgrävning svår och kostsam.

Axclight O
Innehåller rör för inblåsning av optokabel för fjärravläsning, styrningar eller bredbandstrafik.

Kontakt:

Klarén Mats Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
Fax 0325 - 803 25
mats.klaren@nexans.com
Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.