E.ON Netz väljer Nexans markkablar av aluminium

Start av ett 9 000-MW-infrastrukturprojekt med 5,5 km långa 110-kV-markkablar som ett första steg i utbyggnaden av elnätet på Schleswig-Holsteins västkust.

2013-12-02 – E.ON Netz har valt en aluminiummarkkabel från Nexans för utbyggnaden av sitt elnät för vindenergi. Nexans har installerat en dubbel markledning på 110 kV i Dithmarschen-distriktet för E.ON som första tyska kund, med en total längd på 5,5 km och ett ordervärde på 4 miljoner euro. Den nu aktuella inkopplade sektionen ingår i delstaten Schleswig-Holsteins projekt för att transportera vindkraftsel till inlandet i nedgrävda kablar inom en 20 km bred korridor längs kusten. Som ett led i energiomställningen har E.ON Netz inlett ett infrastrukturprojekt som ska möjliggöra en framtida tillförsel av 9 000 MW el från havsbaserade vindparker till 380-kV-transmissionsnätet längs Schleswig-Holsteins västra kust.

Transmissionskapacitet för tre storstäder

Den markledning som nu har tagits i drift har en ledararea på 2 500 mm2 och det är första gången Nexans har installerat en kabel av detta slag i Tyskland. Aluminiummarkkabeln, nedgrävd på runt 1,75 meters djup i PE-rör mellan Dieksanderkoog och Marne, har en något större omkrets än en jämförbar kopparkabel, men detta kompenseras av att den väger mindre och är mer ekonomisk totalt sett. Transmissionskapaciteten i kabelsystemet är 360 MW – tillräckligt för att förse de tre städerna Flensburg, Kiel och Lübeck med el. Som en del av kabelinstallationen har E.ON också utökat elnätet med nytt ställverk i Dieksanderkoog och uppgraderat transformatorstationen i Marne. Planeringen och konstruktionsarbetet för Nexans markkabel mellan Dieksanderkoog och Marne/West slutfördes på rekordtid, två och ett halvt år. Hela kabelinstallationen, markarbeten inkluderade, tog bara sex månader.

Infrastrukturprojekt Weststromtrasse

Andreas Fricke från E.ON Netz är övertygad om att den planerade kraftledningen på västkusten i vindkraftverksprojektet ”Weststromtrasse” kommer att avlasta elnäten. Bara i Dithmarschen produceras 1 000 MW vindenergi som inte alltid kan överföras till elnätet. I en intervju som tidningen ”Norddeutsche Rundschau” gjorde i samband med att den första sektionen av 110-kV-ledningen togs i drift, liknade Robert Habeck, Schleswig-Holsteins minister för energiomställning, jordbruk, miljö och landsbygdsfrågor, behovet av detta gigantiska infrastrukturprojekt med återuppbyggnaden av Östtyskland efter återföreningen.

När sedan också luftledningen på 380 kV är klar, kommer Schleswig-Holstein att ha slutfört detta viktiga steg i energiomställningen, men Habeck påpekade att även en kraftledning för landproducerad vindenergi ingick i det ekonomiska löftet.

110-kV-kabelssystemet är den första milstolpen i nätutbyggnaden för Schleswig-Holstein och markerar ännu ett bidrag från Nexans till denna omdiskuterade nätutbyggnad.
– Det är verkligen glädjande att denna kabel, den första med denna ledararea som installeras i Tyskland, kan bidra till energiomställningen, sade Wolfram Flebbe, projektledare på Nexans Deutschland, vid invigningsceremonin för kabelsystemet.

Sträckningen för den nedgrävda dubbla aluminiumkraftledningen (karta: Nexans)

Sträckningen för den nedgrävda dubbla aluminiumkraftledningen (karta: Nexans)

Projektledare och byggledare från E.ON och övriga bolag som medverkat i byggnadsarbetena samlade vid invigningsceremonin (foto: E.ON)

Projektledare och byggledare från E.ON och övriga bolag som medverkat i byggnadsarbetena samlade vid invigningsceremonin  (foto: E.ON)
 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.