RWEs innovationspris 2013 går till Nexans för supraledarprojektet AmpaCity

Världens längsta supraledarkabel har installerats i tyska Essen – ett projekt som slog många rekord

2013-12-20 – Nexans har i dagarna fått ta emot ett prestigefyllt pris som RWE, Tysklands näst största energileverantör, delar ut till innovativa leverantörer. Nexans får denna utmärkelse för sina insatser i det banbrytande AmpaCity-projektet som omfattade installation av en HTS-kraftkabel (högtemperatursupraledare) i Essen, en stad i tyska Ruhr-området, för att ge prov på supraledares förmåga att leda ström med minimala förluster.

Nexans har fått ta emot ett prestigefyllt pris som RWE, Tysklands näst största energileverantör, delar ut till innovativa leverantörer. Den en kilometer långa HTS-kabeln sätter två världsrekord – både som världens längsta supraledande kraftkabel och som den första att installeras i en stadskärna. Denna koncentriska, trefasiga 10 kV-kabel är tillverkad av högtemperatursupraledande band som kyls ned med flytande kväve. I kombination med en resistiv supraledande strömbegränsare (en annan Nexans-innovation) ersätter den nya 40 MW-ledningen en konventionell 110 kV-installation. Detta innebär att transformatorstationer för högspänning inte längre behövs i stadsområden.

– Denna innovationsutmärkelse kröner ett mångårigt och produktivt samarbete mellan RWE och Nexans och befäster vår världsledande ställning inom supraledarutrustning för strömförsörjning, säger Frank Schmidt som är chef för detta affärsområde hos Nexans.
– Nexans har tidigare installerat flera strömbegränsare och vi är mycket glada över att kunna utöka våra erfarenheter genom AmpaCity-projektet. Essen har nu blivit pionjär för nya kraftöverföringsmetoder
.

Supraledare revolutionerar eldistributionen i stadsområden

Supraledarteknologin har potential att revolutionera strömöverföringen i tätbebyggda områden. Tekniken är utrymmesbesparande, kräver inga transformatorstationer, minskar elförlusterna och ökar den strömförande kapaciteten mätt i ampere (ampacity på engelska). Essen är därmed den första staden med en sådan supraledarkabel i sitt elnät och kan stå modell för andra storstadsregioner med liknande problem. Att Nexans nu tilldelas RWEs innovationsutmärkelse befäster Nexans ledande roll inom detta spännande nya teknikområde.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.