Nexans sjökablar bidrar till en viktig förstärkning av BKK:s kraftnät i Norge

Nexans ska installera världens längsta och djupaste 420 kV PEX-kabelsystem som en del i den nya kraftlänken över två norska fjordar – ett kontrakt värt cirka 78 miljoner euro

2014-02-04 – Det norska kraftnätet får en kraftigt förbättrad kapacitet och driftsäkerhet tack vare installationen av Nexans avancerade sjökablar som ingår i en ny större kraftledning för energibolaget BKK Nett AS. Sträckningen av den nya ledningen på 420 kV mellan Mongstad och Kollsnes innebär att kablarna ska dras över två fjordar – Hjeltefjorden och Lurefjorden – och blir därmed världens längsta och djupaste installation av PEX-isolerade sjökablar. Kontraktet som BKK Nett AS tilldelat Nexans är värt cirka 78 miljoner euro.

Nexans sjökablar bidrar till en viktig förstärkningBKK Nett AS, ett av Norges största energibolag, investerar i den nya förbindelsen för att förstärka kraftnätet i landets västra delar. Den nya kraftledningen är mycket viktig för att klara den förväntade ökningen av elförbrukningen bland invånarna, företagen och industrin i Bergen-regionen, som är ett betydande tillväxtområde. Den kommer också att ge extra kapacitet för att ansluta nya energikällor till kraftnätet.

Den totala längden på den nya 420 KV-länken mellan Mongstad och Kollsnes kommer att vara runt 30 km. På land leds strömmen i luftledningar. Större delen av sträckningen går emellertid över två fjordar och kräver därför installation av sjökablar.

Nexans ska leverera en omfattande nyckelfärdig lösning till BKK som inbegriper utveckling, tillverkning, leverans och installation av totalt 90 km enkelledad PEX-kabel. Konstruktionen bygger på samma beprövade teknik som användes i Statnetts framgångsrika Ormen Lange-projekt, som då den togs i drift 2006 var världens första installation av en 420 kV PEX-sjökabel.

Sjökablarna ska dras i fjordarna i tre parallella längder för att skapa en trefasig växelströmsförbindelse på 420 kV. Kablarna kommer att skyddas med ytterhöljen eller vattensprutning från kusten till 30 meters djup. Kabeln i Lurefjorden kommer att ha en längd av 10 km per fas och installeras på ett maximalt vattendjup om 200 m medan Hjeltefjords-kabeln kommer att sätta ett nytt rekord för 420 kV PEX-kablar både vad gäller längd (20 km per fas) och djup (maximalt 390 m).

– Detta stora projekt för BKK stärker Nexans ställning i Norge som huvudleverantör av kabelinfrastrukturprojekt med över 100 års erfarenhet av landets kust, skärgård och fjordar, säger Kjetil Hovland, Vice President för Submarine High Voltage på Nexans. Det bekräftar också Nexans position som världsledande inom 420 kV PEX-sjökablar med dokumenterad förmåga att leverera kompletta nyckelfärdiga lösningar.

Sjökablarna kommer att tillverkas vid Nexans specialfabrik i Halden, Norge, och ska levereras och installeras under 2016–2017.

Nexans signerar kontraktet med BKK

Till höger Kjetil Hovland, Vice President för Submarine High Voltage på Nexans. Till vänster Thor André Berg, CEO BKK Nett.

 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.