Suzlon väljer Nexans kompletta kabellösningar till vindkraftsprojekt i Brasilien

Nexans hjälper Suzlon med effektiva och pålitliga anslutningar till cirka 150 vindkraftsgeneratorer, som installeras i stora vindkraftsprojekt över hela Brasilien

2014-02-25 – Suzlon, en av världens ledande vindkraftstillverkare, har valt Nexans som leverantör till sina stora projekt i Brasilien. Ordern gäller kompletta end to end-kabellösningar med effektiva och pålitliga anslutningar för cirka 150 vindkraftsgeneratorer (WTG). Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 11 miljoner euro.

Suzlon deploys Nexans’ end to end cable solutions for wind farm projects in BrazilI två ramavtal med Suzlon levererar Nexans sin WINDLINK®-tornkabel för LS och MS, anläggningsutrustning och tillbehör tillsammans med MS-kabel för interna kabelnät och HS-exportkablar som utgör anslutningen till de lokala understationerna. Tack vare detta kan Suzlon dra nytta av avancerade och helt integrerade end to end-kabellösningar som inte bara omfattar själva produkterna, utan även omfattande teknisk och logistisk support.

Vindkraftsparkerna är belägna över hela Brasilien och  Nexans levererar kabel till Suzlons produktionsanläggningar runt om i världen, som t.ex. Vietnam, Indonesien, Sydkorea och Brasilien.

Hemant Prabhakar, som är Nexans Group Key Account Manager för Suzlon, säger:
– Vår långtgående engagemang när det gäller Suzlon är en perfekt illustration av hur Nexans fortsätter att erbjuda tjänster långt utöver att bara leverera kabel till vindindustrikunder med kompletta lösningar, teknisk dokumentation, logistik och byggledning.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com